banner shape

Grip op de impact van een regelingwijziging

KEYLANE 16 september, 2020

Wanneer zich een wijziging in de pensioenregeling voordoet, is het van belang grip te hebben op de effecten van deze wijziging. Dit wordt des te belangrijker met het zicht op reglementswijzigingen die volgen vanuit het Pensioenakkoord. Vooraf moet inzichtelijk worden gemaakt wat de financiële gevolgen zijn voor de werkgever, alsook de effecten op de deelnames. Meestal worden de effecten van een reglementswijziging buiten de pensioenadministratie bepaald. Plexus kan hier echter standaard inzicht in geven.

Plexus productconfiguratie

Binnen het Plexus-platform staat een flexibele productinrichting centraal, op basis waarvan contracten en regelingen worden geconfigureerd. Het principe van “single point of definition and calculation” is toegepast, waarbij voor een deelnemer allerlei combinaties en/of overgangen van verschillende regelingen op één deelname mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de combinatie van een basis DB-regeling samen met een excedent DC-regeling, netto DC-regeling en diverse aanvullende regelingen zoals ANW, WIA-excedent en WGA-hiaat. Uiteraard komen hier ook de nieuwe varianten vanuit het Pensioenakkoord bij.

Hoe gaat Plexus om met een regelingswijziging?

Als eerste stap is het mogelijk een wijziging van een “impact assessment” te voorzien. Met andere woorden: het analyseren van de impact van een wijziging op de aanspraken en premie op deelnemersniveau. Hierbij maakt het niet uit dat de nieuwe pensioenregeling een ander type regeling is dan de huidige pensioenregeling. Deze impact assessment kan in een productieomgeving worden bepaald zonder dat een regelingswijziging doorgevoerd hoeft te worden. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om de deelnemer, vóóraf, te informeren over een wijziging. Op basis van dezelfde methodiek, kunnen ook werkgevers vooraf geïnformeerd worden over de verwachte factuurwijzigingen. Op deze manier kunnen de effecten van verschillende varianten van regelingswijzigingen inzichtelijk worden gemaakt.

Na de impactbepaling kan de feitelijke wijziging worden doorgevoerd. Plexus ondersteunt zowel wijzigingen die gepositioneerd zijn in het verleden als in de toekomst. Na goedkeuring worden de onderliggende deelnames geheel automatisch aangepast aan de dan geldende situatie. Wanneer een wijziging in de toekomst ligt, worden de deelnames zodra de ingangsdatum is bereikt automatisch aangepast. Plexus ondersteunt op deze manier het inzicht en controle die je van een toekomstvaste administratie mag verwachten.

Geïnteresseerd? Uiteraard verzorgen wij graag een sprekende demonstratie. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Wouter Boeser
Business Development Manager
Wouter.Boeser@Keylane.com
06 537 908 28