banner shape

AFM – Rapportage Inzicht Tweedepijler – pensioenmarkt

KEYLANE 15 september, 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een nieuwe rapportage in het leven geroepen die sinds 2018 al bij een beperkt aantal pensioenuitvoerders is opgevraagd. Vanaf 2020 is elke pensioenuitvoerder verplicht de rapportage te leveren. De rapportage gaat over het voorgaande kalenderjaar en moet uiterlijk 30 september 2020 zijn ingestuurd.

Doel

De uitkomsten van deze rapportage gebruikt de AFM om het tweedepijlerpensioenlandschap in kaart te brengen en ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Verder worden de uitkomsten gebruikt om het toezicht effectiever en efficiënter te maken en de toezichtactiviteiten beter te prioriteren. De verwachting is dat op basis van deze rapportage ontwikkelingen eerder inzichtelijk worden en eventueel ongewenste effecten sneller tegengegaan kunnen worden.

Rapportage

Een pensioenuitvoerder zal geen individuele terugkoppeling ontvangen. Wel zal de AFM jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen binnen de tweedepijlerpensioenmarkt op geanonimiseerde basis publiceren. De ontvangen gegevens zullen daarnaast ook worden gedeeld met collega-toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De rapportage vraagt gegevens over pensioentoezeggingen die vallen onder de reikwijdte van de pensioenwet, alsook pensioenen van directeur grootaandeelhouders (DGA’s) die bij de pensioenuitvoerder in beheer zijn. Het gegevensverzoek is zowel naar pensioenfondsen, als verzekeraars en PPI’s verstuurd. Omdat vanuit 1 rapportage format wordt gewerkt, zal niet elk onderdeel van de uitvraag relevant zijn voor iedere uitvoerder en/of regeling.

De rapportage bestaat uit een onderdeel met kengetallen over de gehele portefeuille geadministreerde pensioenen. Daarnaast is er een onderdeel waarin informatie op het niveau van de individuele deelnemer wordt opgevraagd: informatie over onder meer de opgebouwde waarde, en keuzes die de deelnemer maakt, zoals het uitruilen van pensioenen of beleggingskeuzes gedurende de opbouwfase.

Aanlevering informatie

De pensioenuitvoerder zal verschillende data uit zijn keten moeten verzamelen. Dit kunnen gegevens zijn van de uit te voeren pensioenregeling, de pensioenadministratie, maar ook gegevens die bij de verslaglegging zijn gebruikt of vastgesteld. Voor bepaalde gegevens kan gekozen worden om deze direct uit de pensioenadministratie te halen. De pensioenuitvoerder zal hierbij meerdere bronnen moeten gebruiken om tot een complete rapportage te komen, omdat niet alle gegevens in de pensioenadministratie beschikbaar zijn. Het is ook een mogelijkheid om deze gegevensuitvraag te doen vanuit een Data Warehouse (DWH). Hierbij is de DWH, naar verwachting, al gevoed vanuit meerdere bronnen. Een gegevensuitvraag direct vanuit de pensioenadministratie is dan niet nodig.

De AFM verwacht de aanlevering in de vorm van een XML-bestand. Dat kan op twee manieren:

  1. Directe conversie waarbij een een XML-bestand uit het administratiesysteem komt
  2. Conversie met behulp van een Excel invulblad dat AFM op hun website heeft

Methode 2 leent zich technisch gezien niet voor portefeuilles met meer dan 65.000 deelnemers (aldus AFM) waarmee deze methode voor een aantal van onze klanten niet te hanteren is.

Keylane

Een klant kan de voorkeur hebben de benodigde gegevens vanuit het pensioenadministratiesysteem te laten genereren. Daarom heeft Keylane, sinds de specificaties eind juni door AFM zijn gepubliceerd, deze ontwikkeling meegenomen in een aantal interne projecten bij de diverse platformen. Voor een volledige rapportage zal een klant aanvullende gegevens moeten toevoegen.

Het is mogelijk dat een klant reeds (werk)processen heeft om aan dit type gegevensverzoek te voldoen en geen verdere ondersteuning vanuit Keylane nodig heeft. Het is ook mogelijk dat een klant (een deel van) de gegevens met behulp van Keylane functionaliteit wil genereren. Voor de klanten die graag ondersteuning krijgen, zal dit op basis van de reguliere werkwijze van de diverse platformen lopen. We verzoeken daarom om hiervoor contact op te nemen met uw vaste contactpersonen van het klantteam.

Gerelateerde artikelen
Productmanagement

16 september, 2020

Alle artikelen