Digital Customer Journey

Motiveer klanten om vaker gebruik te maken van uw online pensioenportal

banner shape
Verbeter customer engagement én customer experience

Veel pensioenfondsen en levens- en pensioenverzekeraars maken gebruik van een online portal om hun klanten hun persoonlijke pensioenstatus te laten bekijken en wijzigingen in hun situatie door te geven aan de pensioenbeheerder. Het aanbieden van een online portal is een geweldige service, maar hoe zorgt u ervoor dat uw klanten er echt en het liefst regelmatig gebruik van maken?

Hoewel de meeste mensen beschikken over een pensioenregeling, is hun belangstelling daarvoor hooguit beperkt te noemen. De meeste mensen met een pensioen kunnen de gevolgen voor de toekomst van de pensioenbeslissingen die ze nu nemen niet goed inschatten. Ook is hen vaak niet duidelijk hoe ze hun huidige inkomsten het best kunnen gebruiken om in de toekomst over voldoende geld te beschikken.

Uw online dienstverlening moet een betrouwbare bron van informatie en advies zijn, en klanten ondersteunen wanneer grote financiële veranderingen of levenskeuzes zich voordoen. Juist op die momenten hebben klanten behoefte aan inzicht in de gevolgen van wijzigingen op hun pensioen.


White paper: Digital Customer Journey

Hoe activeert en begeleidt u uw deelnemers bij het maken van bewuste pensioenkeuzes? U leest het in ons whitepaper over Digital Customer Journey.

Meer informatie

Wilt u meer weten of wilt u een demo aanvragen? Neem dan contact op door het aanvraagformulier in te vullen.

Ken uw klant
  • Uw klanten bepalen zelf hoe hun digitale reis eruitziet. U kunt ervoor zorgen dat die reis optimaal verloopt door ze te begeleiden en een optimale klantervaring te bieden.

  • Het digitale platform van Keylane biedt een compleet klantoverzicht op basis van op maat gemaakte data-analyse en open architectuur. Dit zorgt voor een beter inzicht in het leven van uw klant.

  • Een pensioenportal speelt een cruciale rol op belangrijke momenten in het leven van een klant. Het geeft altijd, overal en via elk apparaat toegang tot persoonlijke gegevens.

  • De end-to-end geïntegreerde platforms bieden omni-channel self-service die 24 uur per dag en zeven dagen per week voor uw klanten beschikbaar is.