Digital Customer Journey

Motiveer klanten om vaker gebruik te maken van uw online pensioenportal.

banner shape
Verbeter customer engagement én customer experience

Veel pensioenfondsen en levens- en pensioenverzekeraars maken gebruik van online portals om hun klanten hun persoonlijke pensioenstatus te laten bekijken. Het aanbieden van een online portal is een geweldige stap, maar hoe zorgt u ervoor dat uw klanten er regelmatig gebruik van maken?

Hoewel de meeste mensen beschikken over een pensioenregeling, is hun belangstelling daarvoor hooguit beperkt te noemen. Veel mensen met een pensioen kunnen de gevolgen voor de toekomst van de pensioenbeslissingen die ze nu nemen niet goed inschatten. Ook is hen vaak niet duidelijk hoe ze het best hun huidige inkomsten kunnen gebruiken.

Uw online dienstverlening moet een betrouwbare bron van informatie en advies zijn, en klanten ondersteunen wanneer grote financiële veranderingen of levenskeuzes zich voordoen. Juist op die momenten hebben klanten behoefte aan inzicht in de gevolgen van wijzigingen op hun pensioen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of wilt u een demo aanvragen? Neem dan contact op door het contactformulier in te vullen.

Digital Customer Journey
Digital Customer Journey
Ontdek hoe u ervoor zorgt dat klanten uw online pensioenportal vaker gebruiken.
Lees verder