banner shape

Uitvoerbaarheid Solidaire regeling

KEYLANE 13 december, 2021

In de aanloop naar het pensioenakkoord wordt door verschillende partijen met elkaar gesproken over de uitvoering van de solidaire regeling.

Zo heeft Keylane ook al de nodige sessies met haar klanten gehad. De diverse insteken en zienswijzen in de discussies zijn van groot belang. Zo verkrijgen we een volledig beeld op welke wijze de uitvoerbaarheid van de flexibele en solidaire regeling kan worden vormgegeven.

De keuze van een flexibele of solidaire regeling ligt bij de werkgever en sociale partners en hangt sterk samen met de aard van het pensioenfonds, de huidige populatie en doorkijk naar de toekomst. Voor de diverse pensioenuitvoerders die meerdere fondsen bedienen, zullen zij naast (premievrije) DB regelingen en (al bestaande) flexibele regeling, ook een volledige solidaire regeling gaan administreren. Deze uitvoering dient zodanig te worden opgezet dat een pensioenuitvoerder zo efficiënt mogelijk de deelnemers kan bedienen.

Keylane is van mening dat de uitvoering van een flexibele en een solidaire regeling op een zo uniform mogelijke wijze vorm moet worden gegeven. In essentie zijn het allebei premieregelingen die (structuur-technisch) veel overeenkomsten vertonen in onder andere procesvoering en vermogensadministratie op individueel niveau. Hierbij maakt Keylane binnen haar pensioenplatformen (Plexus en Lifetime) Plexus gebruik van de geïntegreerde beleggings- en kapitaalrekening administratie waarbij het beleggingsportfolio bepaalt of er sprake is van lifecycles of van een collectief vermogen. Een groot voordeel is dat de basis waar vandaan de communicatie met de deelnemer plaatsvindt, gelijk is. Hierbij worden de bij- en afschrijvingen van het individuele aandeel in het collectieve vermogen geregistreerd als transacties op de rekening; zoals bijvoorbeeld toevoegingen van uit premie, over- en beschermingsrendement en bijschrijvingen vanuit de solidariteitsreserve.

De problematiek over welke periode rendement wordt toegekend bij te late betaling, kan worden opgelost met dezelfde logica als bij de huidige variabele beschikbare premieregeling (WVP) oplossing. In een WVP toezegging wordt bij het bepalen van een koersverschil tussen gebeurtenisdatum en koershanteringsdatum, het zogenaamde allocatieverschil, toegewezen of gefactureerd aan de uitvoerder, pensioenfonds of werkgever. Indien gewenst kan binnen de solidaire regeling eenzelfde methodiek worden toegepast: een transactie van de toename van het individueel aandeel vanwege premiebetaling, vindt dan pas plaats als de premiebetaling daadwerkelijk is gedaan. De compensatie die een deelnemer ontvangt door, bijvoorbeeld, het gemiste rendement tussen premievervaldatum en betaal- of valutadatum kan in rekening gebracht bij de veroorzaker. In veel gevallen is dat de werkgever.

De gelijkvormigheid van de inrichting van een flexibele- en een solidaire regeling draagt zorg voor een uniforme uitvoering, een hoog hergebruik van processen en een eenduidige bron voor communicatie aan onder andere de deelnemer.

Wilt u weten hoe dit in de praktijk gaat werken in onze platformen? Neem dan contact op met Wouter Boeser wouter.boeser@keylane.com  of Linda Verweerde linda.verweerde@keylane.com