banner shape

Nieuwe DORA-wetgeving

KEYLANE 13 december, 2021

Ontwikkelingen wettelijk kader digitale weerbaarheid in de financiele sector. (Digital Operational Resiliance Act – DORA)

Pensioenuitvoerders en verzekeraars investeren veel in digitalisering. Daardoor bent u in staat om kosten ter reduceren, uw klanten beter te bedienen en meerdere platformen aan elkaar te koppelen. Met steeds groter wordende digitale ketens, toenemende connectiviteit tussen marktpartijen en de hoeveelheid data die u van uw klanten opslaat kunnen ICT-verstoringen tot grote problemen leiden. Cyberrisico’s betekenen daarom steeds meer risico’s voor de financiële stabiliteit van uw organisatie. Security van uw klantdata is ook voor Keylane een zeer belangrijk onderdeel van ons beleid en SaaS dienstverlening

De Europese Commissie werkt momenteel aan een verordening voor een eenduidig wettelijk kader voor digitale weerbaarheid van de financiële sector in alle EU-landen. Daarmee zorgt het voor harmonisatie van wetgeving voor alle financiële dienstverleners binnen de EU.

De verwachting is dat uiterlijk eind 2022 de DORA-verordening (Digital Operational Resiliance Act – DORA) in werking treedt, maar hier is nog geen definitief besluit over genomen. DORA stelt eisen aan de risico’s van uitbesteding aan kritieke derde dienstverleners, om deze beter te beheersen. Dit gaat dus mogelijk impact hebben op u als pensioenuitvoerder of verzekeraar en mogelijk ook op de SaaS dienstverlening van Keylane.

Keylane monitort als onderdeel van onze SaaS dienstverlening continue aanpassingen in wet- en regelgeving, zo ook deze DORA ontwikkelingen, om ervoor te zorgen dat u compliant blijft met nieuwe wet- en regelgeving. Op dit moment is het nog te vroeg om de mogelijke impact op onze dienstverlening te bepalen. Zodra wij meer relevante en concrete informatie over DORA hebben in relatie tot onze dienstverlening gaan wij u daar uiteraard verder over informeren.