banner shape

Klanttevredenheidsonderzoek 2021

KEYLANE 13 december, 2021

Keylane heeft in november, net als voorgaand jaar, haar jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Gedurende vier weken hebben onze klanten de mogelijkheid gehad hun mening en adviezen te verwoorden richting Keylane via een online enquête 

Keylane heeft klanttevredenheid als een van haar belangrijkste doelstellingen gedefinieerd. Daarom wordt de ontvangen feedback zeer gewaardeerd én ter harte genomen. Naar aanleiding van het onderzoek van 2020 zijn tientallen klantspecifieke verbeteringen doorgevoerd in onze dienstverlening. Het onderzoek van 2021 wordt uiteraard wederom gebruikt om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Om die reden willen we alle klanten die een bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken.

De gegevens uit de enquête worden op dit moment geanalyseerd en naar verwachting in januari bekend. We zullen de resultaten (geanonimiseerd) delen en bespreken met alle klanten die de enquête  hebben ingevuld.

Uiteraard staan wij altijd open voor suggesties en ideeen waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een idee, bespreek dat dan met uw project services manager.