banner shape

Nieuwe salariskoppelingen Benefits-Plaza

KEYLANE 22 september, 2021

Benefits Plaza breidt haar dienstverlening uit met nieuwe salariskoppelingen met ADP Nederland en BCS HR & Salarisadministratie Software 

Benefits-Plaza is een front-end Employee Benefits platform, waarin collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden van werknemers geadministreerd en onderhouden worden. De kracht van het platform ligt in het ontsluiten van werknemersdata en distributie hiervan. Zowel aan de ”voorzijde’’ van de logistieke STP-keten middels koppelingen met salarisadministratiesystemen, als aan de ”achterzijde’’ met een koppeling richting de back-end systemen van verzekeraars/ pensioenuitvoerders. Het Benefits-Plaza platform minimaliseert hierdoor dubbele invoer in diverse portalen of bestandsuitwisseling en zorgt daardoor voor een efficiënter administratief proces voor de pensioen- en inkomensverzekeringen en tevens het verhogen van datakwaliteit.

Vanzelfsprekend zijn de integraties volledig compliant aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor de uitwisseling van persoonsgegevens en worden uitsluitend persoonsgegevens uitgewisseld die nodig zijn voor registratie van pensioen, – en inkomensverzekeringen.

Met een uitgebreid pakket aan aanlevermodaliteiten, waaronder de UPA standaard voor pensioenuitvoerders, heeft Keylane met de salarisadministratie suite, een centrale positie verworven in de verzekerings- en pensioenmarkt als het gaat om de inwinning en distributie van gegevens tussen werkgevers, accountants, adviseurs, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Keylane heeft recent het haar dienstverlening uitgebreid met nieuwe koppelingen met ADP en BCS:

 Salariskoppeling met ADP Nederland

Keylane en ADP Nederland breiden hun samenwerking uit met de lancering van een nieuwe salariskoppeling. Deze nieuwe koppeling is een belangrijke extra toevoeging naast de bestaande (pensioen) koppeling tussen ADP en Benefits-Plaza. De nieuwe koppeling biedt de mogelijkheden om personele wijzigingen voor zowel pensioen – als inkomensproducten te kunnen ontsluiten naar het Benefits-Plaza platform, waarma deze Straight Through Processing (STP) worden gecommuniceerd naar de back-end systemen van de verzekeraars.

 Salariskoppeling met BCS B.V. (HR & Salarisadministratie Software)

Keylane en BCS B.V. (HR & Salarisadministratie Software) gaan een samenwerkingsverband aan door het koppelen van het Benefits- Plaza platform  met het softwarepakket Delta HRP van BCS. Met de integratie tussen de systemen van Keylane en BCS worden organisatie,- en medewerkergegevens uit Delta HRP geheel automatisch gesynchroniseerd met Benefits-Plaza ten behoeve van collectieve pensioen – en inkomensverzekeringen.

Gerelateerde artikelen
Update pensioenakkoord

22 september, 2021

Verslag OPF-strategie dag

22 september, 2021

Alle artikelen