banner shape

Keylane gaat overeenkomst aan met Software Improvement Group (SIG)

KEYLANE 22 september, 2021

Hoe Keylane samenwerkt met de Software Improvement Group aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van Plexus en Plexus Digital Engagement

Keylane heeft ambitieuze doelstellingen ten aanzien van onderhoudbaarheid en veiligheid van Plexus en Plexus Digital Engagement.  Om deze doelstellingen te realiseren heeft Keylane recent een overeenkomst afgesloten met de Software Improvement Group (SIG). SIG is een bekende onafhankelijke organisatie, gevalideerd door TUViT, die Keylane zal helpen onze doelstellingen te realiseren door de onderhoudbaarheid en veiligheid van deze softwareapplicaties te verbeteren.

Onderhoudbaarheid van software is een indicator die aangeeft hoe effectief en efficiënt een platform als Plexus kan worden gewijzigd, verbeterd en aangepast aan veranderingen in de markt. Uiteindelijk heeft goed onderhoudbare software een aanzienlijke impact op de services van onze klanten; het vermindert onderhoudsinspanningen, leidt tot een kortere time-to-market voor nieuwe functionaliteit of changes en lagere kosten.

Onderhoudbaarheid van software wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken, zoals de mate waarin software modulair is opgezet, herbruikbaarheid, analyseerbaarheid, aanpasbaarheid en testbaarheid. Samen met onderhoudbaarheid zijn er broncode-eigenschappen zoals volume, complexiteit, duplicatie, eenheidsgrootte en meer. Het totale volume van de broncode beïnvloedt bijvoorbeeld de analyseerbaarheid van het systeem, of de complexiteit van de broncode beïnvloedt de veranderlijkheid en de testbaarheid van het systeem. Kortom, de eigenschappen van de broncode geven de onderhoudbaarheid van het systeem aan.

Daarnaast geeft SIG ons ook 24/7 inzicht in de kwaliteit van onze software via hun Sigrid Platform. Met Sigrid krijgt Keylane continu inzicht in alle broncode-eigenschappen en gebieden waar verbetering mogelijk is. Sigrid zal ook onderdeel uitmaken van ons softwareontwikkelproces. Alle nieuw ontwikkelde of gewijzigde code wordt altijd door Sigrid beoordeeld en moet voldoen aan de gedefinieerde normen voordat deze getest en in productie genomen gaat worden.

Naast onderhoudbaarheid geeft Sigrid ook inzicht in:

  • Architectuur, het toont veelvoorkomende anti-patronen en controleert of de geïmplementeerde oplossing past bij het ontwerp.
  • Vulnerability Scanner, het voert een volledige beveiligingsanalyse uit op de broncode en identificeert en prioriteert problemen.
  • Open-Source Health, een scan van open-source afhankelijkheden voor risico’s rond beveiliging, licentiegebruik, versheid, activiteit, stabiliteit en gebruik van pakketbeheerders.

Samen met SIG zal Keylane continue haar software blijven verbeteren om onze klanten nu en in de toekomst een kwalitatief hoogstaand, onderhoudbare SaaS-dienstverlening te blijven bieden.

Gerelateerde artikelen
Update pensioenakkoord

22 september, 2021

Verslag OPF-strategie dag

22 september, 2021

Alle artikelen