banner shape

Voorspellen en voorkomen met het Axon platform van Keylane

KEYLANE 23 september, 2022

Ons Axon platform levert gegevens in real time, en zorgt voor een toekomstgerichte oplossing voor uw verzekeringsbedrijf in een sector die snel verandert van “detecteren en herstellen” naar “voorspellen en voorkomen”.

Een proactieve toekomst
Van oudsher werken verzekeraars met een “detecteer en repareer” methode, maar opkomende technologieën maken het nu mogelijk voor verzekeraars om een veel proactievere rol te gaan spelen, waardoor de hele sector evolueert naar een “voorspel en voorkom” bedrijfsmodel. Een ingrijpende verandering voor de sector die zowel voor klanten als voor verzekeringsmaatschappijen veel waarde oplevert. Voor verzekeraars betekent dit lagere kosten, betere besluitvormingsmogelijkheden en een optimalisatie van de bedrijfsprocessen.

Voorbereiden op morgen
AI blijft zich in snel tempo ontwikkelen en belooft een toekomst van diepe systeemintegratie die elke hoek van ons leven zal verbeteren omdat het onze digitale activiteiten drastisch vereenvoudigt.

Voor klanten van pensioen- en verzekeringsdiensten is de belofte duidelijk: het afzien van de “one size fits all”-polismodellen ten gunste van gepersonaliseerde polissen die zijn afgestemd op onze individuele behoeften, gekoppeld aan een slimme, papierloze administratie die het denkwerk voor ons doet en een einde maakt aan de onzekerheid en hoofdpijn van financieel papier- en giswerk.

Maar daar houden de voordelen voor de klant niet op. Met applicaties die bijdragen aan voorspellen en voorkomen kunnen verzekeraars hun klanten beter informeren en bedienen. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld satellietgegevens gebruiken om klanten te waarschuwen voor dreigende natuurrampen, zoals overstromingen. Klanten kunnen dan maatregelen nemen, zoals het verplaatsen van hun waardevolle bezittingen naar hoger gelegen gebieden, wat waarschijnlijk leidt tot minder schade en dus minder uitbetalingen aan de schadekant. Dat is uiteindelijk de belofte van verzekeringsdiensten: schade voorkomen en persoonlijk leed verzachten.

Maar om deze verwachtingen van de klant waar te maken, hebben verzekeraars een kernsysteem nodig dat gebouwd is om opkomende technologieën te ondersteunen. Gekoppeld met de mogelijkheid om gegevens in real time aan te leveren en zo de klantervaring drastisch te optimaliseren.

Keylane’s Axon-platform

Axon is het alles-in-één SaaS-platform van Keylane dat vertrouwen en operationele efficiency bevordert voor schadeverzekeringsmaatschappijen. Axon ondersteunt de front-, mid- en backofficeprocessen gedurende de looptijd van polissen en claim verwerkingen. Dit alles vindt plaats in één systeem dat alle kanalen ondersteunt: internet, extranet, intranet en webservices. Maak gebruik van 100% webgebaseerde software in een veilige private cloudomgeving die volledig integreert met je eigen applicatielandschap. Een ISO 27001 en ISAE3402 gecertificeerde omgeving die robuust, schaalbaar en veilig is. U hoeft zich geen zorgen te maken over installatie, configuratie, prestaties, upgrades, onderhoud of noodherstel. Wij zorgen voor alles.

Vandaag proefrit Axon

Ervaar Axon vandaag zelf. Vul het contactformulier in en vraag een uitgebreide demo aan en we laten u graag zien hoe Axon werkt om veel van de problemen waarmee de branche vandaag de dag wordt geconfronteerd, weg te nemen.