banner shape

Univé rondt migratie naar nieuw administratiesysteem af

KEYLANE 28 juli, 2017

Met de migratie van de zakelijke schadeproducten van Univé naar QIS, een modern web-based polis- en schadeadministratiesysteem van Keylane, rondt de verzekeraar een vierjarig migratietraject af. Sinds april van dit jaar werkt de verzekeraar nog maar met één administratiesysteem voor zowel particuliere als zakelijke schadeproducten.Verzekeraar Univé administreert sinds april van dit jaar alle particuliere en zakelijke schadeproducten in QIS, het polisadministratiesysteem van Keylane. Univé gebruikt QIS voor de front-, mid- en backofficeprocessen. Particuliere en zakelijke klanten kunnen nu mede door QIS hun schadeverzekeringen via website en apps regelen.

Door de ingebruikname van QIS zijn de processen van Univé efficiënter en effectiever geworden. Omdat adviseurs nu minder tijd kwijt zijn aan de administratie en meer aandacht kunnen geven aan het adviestraject, kan de verzekeraar de klant een hoogwaardiger dienstverlening bieden.

Afscheid van het mainframe

Verouderde technologie, de roep om het applicatielandschap te stroomlijnen, kosten te besparen op applicatiesupport, en een betere integratie met online kanalen, waren belangrijke redenen voor Univé om de oude systemen te vervangen. Voorheen administreerde de verzekeraar de polissen in meerdere systemen, waaronder een mainframe-applicatie. Na 30 jaar heeft Univé afscheid genomen van deze technologie.

Het onlangs afgeronde zakelijke migratietraject, het laatste onderdeel van het migratieprogramma, startte met een herstructurering van de zakelijke schadeproductportfolio. Univé heeft samen met Keylane gewerkt aan de reductie van de productvarianten en een optimale ondersteuning van de producten door QIS. Daarna zijn de producten groepsgewijs overgezet naar het QIS. Voor deze gefaseerde opzet is gekozen om testen mogelijk te maken en omdat zakelijke verzekeringen complex zijn.

Projectmanager Klaas Hans Noorderbos is trots op de lage uitval tijdens de migratie. ‘Uiteindelijk hebben we minder dan een procent van de polissen niet automatisch kunnen overzetten. Op een volledige schadeportefeuille met tientallen producten is dit heel erg weinig.’

Noorderbos vindt de prettige samenwerking tussen de twee partijen een belangrijke factor voor het slagen van het traject. ‘Dit project heeft van kop tot staart vier jaar geduurd. Dat vergt een enorme inspanning van een klantorganisatie. Dat we dit project met succes hebben kunnen afronden, is in de eerste plaats ook de verdienste van Univé. Zij hebben de gehele periode het oog op de bal kunnen houden en hebben zich laten afleiden en verleiden om gaandeweg de rit zijstappen te maken.’

De migratie van de zakelijke schadeproductie volgt op de migratie van de particuliere verzekeringen. Deze migratie werd juli 2016 afgerond.

Download de client case hier