banner shape

Plexus ontwikkelingen

KEYLANE 14 september, 2023

De Plexus roadmap staat vanzelfsprekend grotendeels in het teken van WTP ondersteuning. In dit artikel een overzicht van de thema’s die de komende 6 maanden in ontwikkelingen zijn. 

Wetgeving

WTP ondersteuning
Keylane werkt hard aan de implementatie van de benodigde WTP ondersteuning in Plexus. Het FPR-product wordt reeds ondersteunt, inclusief de risicodekkingen en de overgangsstaffel (38r). Voor de ondersteuning van SPR is de ontwikkeling nog gaande. Het SPR-product kan ingeregeld worden. De ontwikkeling spitst zich nu enerzijds toe op ondersteuning van de berekeningen van de beschermingsrendementen.  We verwachten dit grotendeels in 2023 te leveren, met een uitloop voor enkele elementen naar begin 2024.

WTP en overrendementen
Voor de overrendementen ontwikkelt Keylane een nieuw product; Plexus ADC. Plexus ADC berekend enerzijds de spreiding van overrendementen. En anderzijds op de informatiestromen van en naar de collectieve reserve administratie en de vermogensbeheerder. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij standaarden die in ontwikkeling zijn. We leveren de oplossing voor overrendementen gefaseerd uit in het eerste half jaar van 2024.

De Keylane pensioenplatformen Plexus en Lifetime gaan voor de overrendementen aansluiten op Plexus ADC. Indien u gebruik gaat maken van een SPR product dient u hiermee uw licentie uit te breiden.

Pensioenregister
In het vierde kwartaal van dit jaar zullen de werkzaamheden om aan te sluiten op koppelvlak 6 van het Pensioenregister worden afgerond. Onze koppelingsmodule met het Pensioenregister, KPRC, is al getest en goedgekeurd door het Pensioenregister. Het gaat hier om aanpassingen om vanuit Plexus de gevraagde extra informatie aan te leveren. Een onderdeel van de gegevens betreft resultaten vanuit URM. De aanpassingen aan de URM berekeningen om aan te sluiten op de nieuwe berekeningen en scenariosets vanuit de Commissie Parameters 2022 is onderhanden en wordt in de aanpassingen voor koppelvlak 6 meegenomen.

Functionele uitbreidingen

In 2023 leveren we ook de verwerking van SUAG-bestanden op. Het in- en uitschrijven van personen zodat deze via het UWV kunnen worden gevolgd, is gerealiseerd. Nu wordt gewerkt aan het inlezen en verwerken van de SUAG-bestanden, waarbij ook afleiding plaatsvindt van de mutaties. Deze kunnen worden beoordeeld waarna ze worden doorgevoerd. Hierdoor wordt meer geautomatiseerde ondersteuning geboden aan een complex uitvoeringsonderdeel van de administratie.

Er is ook gestart met het uitbreiden van de ondersteuning van loonsystematieken: vier wekelijkse verloning, loon verdiend in periode, en voortschrijdend cumulatief rekenen als basis voor grondslagen en premies. Dit betekent verbreding van salarisaanleveringen, premieberekeningen en facturering.

De koppeling met Plexus Disbursements, ons platform voor bruto/netto berekeningen en uitkeringen, is binnenkort gereed. Daarmee ondersteunt Keylane de gehele uitkeringsfase.

Ondersteuning communicatie

Plexus heeft standaard koppelingen met ons klantcommunicatieplatform Plexus Digital Engagement (PDE) welke verder wordt uitgebreid. Doordat het communiceren in scenario’s richting de deelnemer centraal zal komen te staan, wordt gewerkt aan een API waarmee diverse scenario’s (meer/minder werken, extra inleg, pensioneringskeuzes als vroeger/later, deeltijdpensioen, etc.) apart of in combinatie kunnen worden doorgerekend via onze URM functionaliteit. Dit geldt niet alleen voor FPR maar ook voor SPR gebaseerde pensioenregelingen. We verwachten deze ontwikkeling af te ronden in het eerste kwartaal van 2024.

Er is gestart met het ontwikkelen van een generieke koppeling om te koppelen met een extern document generatie systeem. Op dit moment vindt het opmaken en genereren van documenten in Plexus plaats. Dit wordt uitgebreid met de optie om te koppelen met een extern systeem zodat Plexus alleen de gegevens levert om in het externe systeem de documenten op te maken en te genereren. Deze interface is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gereed.

Technologie

Er is een traject gestart om de ondersteuning van configuratie management te verbeteren. De verbetering bestaat uit twee sporen. Eén spoor om de uitwisseling van configuratie tussen omgevingen verder te automatiseren en het beheer daarmee te vereenvoudigen. Het tweede spoor betreft het beter toegankelijk maken van configuratie via het user interface van Plexus waardoor configuratie makkelijker en gebruikersvriendelijker is uit te voeren.

Keylane monitort en investeert continue in privacy en beveiliging. Dit gebeurt van infrastructureel tot organisatorisch niveau. Dat betekent dat ook continue wordt gekeken naar onze applicaties. Een voorbeeld is dat er nu wordt gewerkt aan het uitbreiden van onze API laag met toepassing van tokens, bijvoorbeeld op basis van Open ID, om de kans op ongeoorloofde toegang nog verder te minimaliseren.