banner shape

De voorspelbaarheid van leveringen verbeteren met agile planning

KEYLANE 14 september, 2023

Bij softwareontwikkeling roept het concept van agile vaak een beeld op van spontaniteit en minimale planning, maar de realiteit is precies het tegenovergestelde. Agile ontwikkeling vereist aanzienlijke discipline en zorgvuldige coördinatie.

Agile ontwikkeling is een proces die een reeks duidelijk gedefinieerde fasen omvat, van nauwgezette planning tot efficiënte uitvoering. De sleutel ligt in het vinden van de juiste balans tussen voorbereiding, gedetailleerde specificatie, voortdurende verfijning en strategische overweging – allemaal perfect getimed, en met de juiste mensen op het juiste moment.

Bij Keylane hebben we deze principes omarmd om de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor klanten en onszelf te vergroten.

Roadmap – het fundament van planning

Centraal in onze strategie staat de product roadmap, een fundament van de planning. Deze roadmap definieert niet alleen de strategische richting van onze productontwikkeling, maar communiceert ook toekomstige functionaliteiten naar alle belanghebbenden. Deze roadmap dient als een belofte aan onze klanten en schetst de integrale onderdelen van de uitbreiding op en verbetering van ons product.

Onze roadmap bestaat uit epics, elk met een functioneel overzicht op hoog niveau en de bijbehorende requirements. Het inschatten van deze epics is een gezamenlijke inspanning van ons Product Management en Product Owners, waarbij gebruik wordt gemaakt van een T-shirt size assessment met betrekking tot de benodigde investering in tijd. Hoewel deze schattingen ruw lijken, spelen ze een cruciale rol bij het in kaart brengen van het verloop van de epics op onze roadmap. Door deze epics te prioriteren op basis van ontwikkelingssnelheid, kunnen we specifieke productreleases voorspellen en ons eraan committeren – een proces dat we de geplande versie noemen.

Het weer van gisteren

Het beoordelen van de snelheid kan een uitdaging zijn. Dit is waar de bekende “het weer van gisteren” methode om de hoek komt kijken. Door prestaties uit het verleden te analyseren als indicator, kunnen we anticiperen op uitkomsten voor komende releases. Deze methode zorgt ervoor dat onze prognoses realistisch blijven en dat we te optimistische voorspellingen vermijden.

Hoewel agile ontwikkeling vaak wordt geassocieerd met minimale specificaties, geldt dit niet voor geavanceerde polis- en pensioenadministratie oplossingen zoals Keylane Plexus, waar precieze specificaties van vitaal belang zijn. Neem bijvoorbeeld berekeningsformules. Deze vereisen een nauwgezette detaillering, waardoor een iteratieve trial-and-error aanpak uitgesloten is. We vinden in de praktijk de balans door specificaties in een laat stadium beschikbaar te maken, wat mogelijk wordt gemaakt door nauwe samenwerking tussen bedrijfsdeskundigen en ons ontwikkelingsteam.

Het bereiken van voorspelbaarheid door middel van cadans, flexibele planning en toewijding

In het agile planningslandschap kan complexiteit vaak tot chaos leiden. Een consistente cadans elimineert chaos uit complexe tijdlijnen en zorgt voor voorspelbaarheid en controle. Stel je een groot gezin voor met verschillende boodschappen wensen. In plaats van verspreide verzoeken zorgt een wekelijks boodschappenschema voor orde. Op dezelfde manier zorgt bij softwareontwikkeling een gestructureerde cadans voor voorspelbaarheid en controle.

Onze agile planningscyclus beslaat twee jaar. We hanteren een cadans van twee maanden, met een benutting van 100% voor de komende releasecyclus van twee maanden. Deze strategische aanpak stelt ons in staat wendbaar te blijven en tegelijkertijd een stevige grip op de planning te behouden.

Om de voorspelbaarheid van elk epic aan belanghebbenden te communiceren, maken we gebruik van commitment-niveaus. Deze niveaus houden rekening met verschillende factoren, waaronder de tijdlijn en de ontwikkelingsfase. Deze transparantie bevordert een gedeeld begrip tussen alle betrokken partijen.

Voorspelbaarheid verbeteren

Onze reis naar een betere voorspelbaarheid is een transformatie proces geweest. Met de introductie van planningsevents in 2023 hebben we ons planningsproces naar een hoger niveau gebracht. Deze planningsevenementen zijn gebaseerd op SAFe (Scaled Agile Framework) en verfijnen onze planning, met name bij de overgang tussen vastleggingsniveaus. Door deze verbetering is onze voorspelbaarheid van de planning gestegen van 60% naar een indrukwekkende 80%, wat in lijn is met erkende best practices.

Indien u de volledige whitepaper over onze agile aanpak wil lezen kunt u deze hier downloaden.