banner shape

Lifetime – pensioenakkoord en toekomst

KEYLANE 26 november, 2020

De pensioenbranche is continu in beweging; in deze tijd zelfs nog meer dan anders. De komende jaren zal zowel binnen Keylane als bij onze klanten veel tijd en aandacht worden besteed aan de realisatie en implementatie van het pensioenakkoord. Een geregeld terugkerende vraag die klanten daarbij stellen, is of het pensioenakkoord ook door Lifetime ondersteund zal worden. Aangezien Lifetime een solide en gewaardeerd onderdeel is van de Keylane applicatiesuite, zal Lifetime inderdaad de wijzigingen vanuit het pensioenakkoord ondersteunen. Wij zijn met diverse Lifetime-klanten in gesprek om de Lifetime-contracten langdurig te verlengen.

Customer Intimacy

Een fundamenteel onderdeel van het bedrijfsmodel van Keylane is Customer Intimacy. Hierin staat de klant centraal en is afstemmen en reflecteren met de afnemers en andere partijen in de markt een vanzelfsprekendheid. In dit kader heeft Keylane de afgelopen maanden veelvuldig overleg gehad met haar klanten, waaronder uiteraard de afnemers van Lifetime. De uitwerking van het pensioenakkoord alsook de toekomstvisie van Keylane, is daarbij een vast onderwerp op de agenda. De input van klanten weegt mee in de vormgeving hiervan.

Lifetime ondersteunt pensioenakkoord

Lifetime gaat de pensioenuitvoering op basis van het nieuwe pensioenakkoord ondersteunen. Het nieuwe pensioencontract en premietoezeggingen op basis van individueel DC (in combinatie met de wet verbeterde premieregeling) zullen beide door Lifetime worden gefaciliteerd. Uiteraard blijft het daarnaast mogelijk om uitkeringstoezeggingen te administreren, die niet zijn ingevaren in het nieuwe stelsel.  Het Lifetime-platform heeft door de jaren heen haar wendbaarheid meerdere keren bewezen, door middel van snelle en efficiënte implementaties van wijzigingen. Kortom: Lifetime zal dus ook na de invoering van het pensioenakkoord een breed scala aan klanten kunnen en blijven bedienen.

Lifetime solide onderdeel van Keylane productsuite

Lifetime is een bewezen en kwalitatief sterk platform dat onderdeel is van de Keylane productsuite. Er is vanuit Keylane geen einddatum gezet op de levensduur van Lifetime. Met meerdere klanten wordt momenteel dan ook gesproken over langdurige contractverlengingen voor het afnemen van Lifetime. Daarnaast is Lifetime het strategisch product van Keylane voor de Antillen. Dit betekent dat de kwaliteit van Lifetime voor lange termijn geborgd wordt.

Binnen de Nederlandse pensioenbranche blijft Keylane Lifetime ondersteunen, parallel aan het Plexus-platform. Daarnaast is de ondersteuning van het LeanApps Life-platform ook onderdeel van de langetermijnvisie binnen Keylane.

Door het delen van kennis, ervaring en techniek over de platforms heen en door optimaal gebruik te maken van de 350 technische en pensioeninhoudelijke deskundigen van Keylane, wordt efficiëntie en effectiviteit binnen het ontwikkelproces bewerkstelligd. De verschillende Leven & Pensioen-platformen van Keylane maken waar mogelijk gebruik van dezelfde componenten. Zo is Plexus Digital Engagement de standaard klantcommunicatie-oplossing en Plexus Disbursements de standaard excasso-oplossing voor alle Keylane Leven & Pensioen-platformen.

Indien er interesse is om met ons van gedachten te wisselen over het Lifetime-platform, de Plexus-modules, en hoe deze binnen de bredere strategie van Keylane passen, of hoe onze andere producten en diensten zich hiertoe verhouden, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.

Gerelateerde artikelen
Gebruikersgroep Cariben

26 november, 2020

Alle artikelen