banner shape

Gebruikersgroep Cariben

KEYLANE 26 november, 2020

Op 24 september en 1 oktober organiseerde Keylane twee bijeenkomsten van de Caribische Gebruikersgroep ‘nieuwe stijl’. Vanwege de huidige situatie was het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en daarom werd gekozen voor twee gerichte, digitale bijeenkomsten.

Door de bijeenkomsten ‘kort maar krachtig’ te houden en te verdelen over twee dagen, konden onze klanten aansluiten bij de voor hen relevante onderwerpen en hun tijd zo nuttig mogelijk gebruiken. En met succes: uiteindelijk waren bijna alle klanten bij beide bijeenkomsten aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken, waaronder datakwaliteit, een demonstratie van het deelnemerportaal en Terugwerkende kracht (TWK). Daarnaast is een update gegeven vanuit Keylane waarin onder andere werd benadrukt dat Lifetime onderdeel blijft van de productstrategie van Keylane. Hiermee is de continuïteit van dit systeem gegarandeerd en kan Keylane in een aantal gevallen een passende oplossing bieden voor zowel Nederlandse als Caribische klanten.

Het uitgangspunt van de besprekingen was het delen van ervaringen. Zowel positieve ervaringen, zoals bij de demonstratie van het deelnemerportaal, als ervaringen met dagelijkse issues rondom TWK-mutaties. Door deze ervaringen kenbaar te maken, kon een gezamenlijke ‘wens’ worden geformuleerd, met het verzoek aan Keylane om te onderzoeken of hier een technische oplossing voor kon worden gevonden. Deze lijkt inmiddels te zijn gevonden en zal binnenkort aan de Gebruikersgroep worden voorgelegd.

De bijeenkomsten werden door participanten als nuttig en succesvol ervaren. De onderwerpen sloten aan bij de behoefte en ook de vernieuwde opzet werd positief ontvangen. Bij de gebruikers ligt de oproep om vooral deel te nemen aan de stuurgroep, zodat ook een volgende keer de juiste onderwerpen ter tafel kunnen komen en de voortgang kan worden bewerkstelligd. Zodra dit mogelijk is zal er weer een fysieke bijeenkomst worden gehouden, maar tot die tijd is dit een passend en goed alternatief.