banner shape

ISAE – hoe Keylane process excellence inzet als drijfveer voor robuuste ontwikkeling  

KEYLANE 2 juni, 2021

Met steeds grotere regelmaat vertrouwen pensioenaanbieders en levensverzekeraars op externe (service)organisaties voor het beheren en/of uitvoeren van kritieke bedrijfsprocessen.

 

Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij deze dienstverleners, aangezien verstoring in hun services tot serieuze gevolgen kan leiden bij de afnemende organisaties. Een solide toetsingsmethodiek kan helpen dergelijke verstoringen voorkomen en bijdragen aan bedrijfscontinuïteit en proceskwaliteit. Zodoende is het van groot belang dat dienstverleners proactief inzetten op continue verbetering, van performance tot beveiliging. Maar er zijn ook andere (soms verrassende) bijkomende voordelen te identificeren na het volgens ISAE-3402 Type II auditen van een stevige set aan beheersingsmaatregelen. 

Verantwoordelijkheid     

Met ISAE-3402 Type II heeft Keylane het doel om accountability en responsibility op verschillende manieren in te vullen, zowel voor haar klanten, die kwalitatief hoogwaardige en compliant software en dienstverlening verwachten, als voor de interne bedrijfsvoering, om ontwikkeling en samenwerking te bolsteren. Dit wordt verder gedreven door de transitie die Keylane heeft ingezet, waarin de consoliderende business units binnen Levensverzekeringen en Pensioenen (L&P) nu met dezelfde processen zullen werken. Door ISAE-3402 Type II-audits te gaan gebruiken voor alle relevante processen in de gehele L&P-organisatie binnen Keylane, kan een gezamenlijk kwaliteitsdoel worden nagestreefd, waardoor onze platforms en dienstverlening naar een nog hoger performance- en security-niveau worden getrokken. Tegelijkertijd zorgt deze samenwerking voor een uniforme interne toetsing, waardoor productontwikkelingsprocessen worden gestroomlijnd en geleerde lessen gemakkelijker worden gedeeld.  

Vertrouwen 

Nu de startdatum van de transitie naar het Nieuwe Pensioenakkoord steeds dichterbij komt, is het effectief voorsorteren op deze grote verandering in volle gang. Vertrouwen, transparantie en zekerheid zijn in dit complexe traject van groot belang. Samen met haar klanten en leven- en pensioenspecialisten, werkt Keylane hard aan het voorbereiden van haar SaaS-platforms, consumentenportalen en dienstverlening voor het Nieuwe Pensioenakkoord. Hierbij hoort een frisse, toekomstbestendige blik op procesverbetering, risk intelligence en betrouwbaarheid. Door ISAE 3402 Type II breed in te zetten, kan Keylane geconsolideerd te werk gaan als het aankomt op kwaliteit en performance. Dit draagt tevens bij aan het in control zijn van de dienstverlening, ook in de context van voldoen aan de verwachtingen vanuit Good Practice Informatiebeveiliging 2019/2020 van DNB. Hoewel de details van het Nieuwe Pensioenakkoord nog worden uitgewerkt, zien wij uniforme toetsing en controle op basis van ISAE-3402 Type II als een fundament om de transitie en verdere ontwikkeling smooth te laten verlopen.