banner shape

Vidanova maakt upgrade naar Plexus Digital Engagement

KEYLANE 16 maart, 2022

Vidanova verbeterd klantbediening en deelnemercommunicatie met keuze voor Plexus Digital Engagement.

Vidanova heeft in 2021 de keuze gemaakt het Keylane ICS deelnemersportaal te upgraden naar het deelnemersportaal van ons nieuwe product Plexus Digital Engagement (PDE). Vidanova geeft als keuze voor PDE aan:

“Het is voor ons van groot belang dat wij onze deelnemers nog beter kunnen bedienen. Door het PDE deelnemersportaal kunnen wij moderner communiceren met onze deelnemers en veiliger gegevens overdragen door de beveiligde koppeling met onze pensioenadministratie in Lifetime. Wij zijn trots als eerste op de Caribische markt de stap naar PDE te nemen en ons hiermee te onderscheiden.”

Begin van dit jaar is gestart met het implementatieproject waarin naast het PDE deelnemersportaal ook de customer journey’s: “Met pensioen gaan”, “Pensioen aanvragen”, “Bijsparen”  en “Pensioen voorbereiden NAW” (specifiek ontwikkeld om aan te sluiten bij de werkwijze op de Cariben) worden geïmplementeerd.

De op maat gemaakte  Customer Journey “pensioen voorbereiden NAW” is ontstaan door het ontbreken van automatische persoonsberichten vanuit de overheid in de Caribbean (in Nederland bekend als GBA koppeling).  Persoonsgegevens komen daardoor niet automatisch in het backoffice systeem Lifetime. In deze Customer Journey worden deelnemers gevraagd om de meest up-to-date gegevens aan te leveren om vervolgens het pensioen met de juiste gegevens te kunnen plannen.

Het project is in januari 2022  gestart, waarbij wordt toegewerkt naar een opleverdatum voor het portaal van 1 augustus. Keylane is blij met het vertrouwen van Vidanova om hen te begeleiden in het maken van deze stap als eerste fonds op de Cariben en wij kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking.