Usage Based Insurance is groter dan je denkt

KEYLANE 27 september, 2016

Usage Based Insurance (verder UBI) is in opkomst. Uit een recent PwC onderzoek blijkt dat verzekeraars deze trend als de op één na belangrijkste bestempelen voor de sector. In Italië is al meer dan 15% van de afgesloten autoverzekeringen gebaseerd op het rijgedrag van de bestuurder. In de US krijg je korting op je tandartsverzekering op basis van je poetsgedrag. In Duitsland bepaalt de inzet van Domotica de premie van je inboedelverzekering en in Zuid-Afrika worden met wearables gegevens over je leefstijl uitgewisseld met de ziektekostenverzekering. UBI is niet meer te stoppen en zal tot flinke verschuivingen in de verzekeringswereld leiden.

Nieuwe toetreders

Het is algemeen bekend dat bedrijven die veel persoonsdata verzamelen, heel nauwkeurige profielen kunnen schetsen van hun klanten. Of het nu gaat om retailers, telco’s of banken. Deze data wordt door dergelijke bedrijven (nog) niet gebruikt om risico’s te bepalen en producten te ontwikkelen zoals verzekeraars dat doen. Maar wanneer de markt er rijp voor is, zullen zij dat echter niet nalaten. Natuurlijk is verzekeren meer dan risico’s inschatten. Toch kan een dergelijke ontwikkeling het bestaande businessmodel veranderen. Kijk naar de bankensector. Ook daar komen nieuwe toetreders met nieuwe businessmodellen banken aanvallen op slechts één onderdeel van hun bedrijfsvoering zoals betalen, vermogensbeheer of financieren.

Andere risicospreiding

Niet alle consumenten zijn bereid om hun privacygevoelige gegevens te delen met verzekeraars. In Nederland zegt 45% zijn gezondheidsdata, verkregen met smartphone of wearable, te willen delen met ziektekostenverzekeraars. In de US ligt bij biometrische data dat percentage lager dan bij gegevens van de woning . De verwachting is wel dat consumenten met een laag risico sneller bereid zijn hun verzekering op basis van gebruik of levensstijl te sluiten. Wat we ook zien, is dat zich communities vormen van mensen met gelijke risico’s, interesse of netwerken. Al deze ontwikkelingen leiden tot veel meer gesegmenteerde risicogroepen. Elke groep met zijn eigen eisen en wensen.

Klant beleving

UBI wordt nog veel in verband gebracht met risicoverlaging, acceptatie en fraudedetectie. Het verhogen van de klantbeleving zien we nog minder aandacht krijgen. Maar door gegevens te gebruiken voor advies (verbeteren rijstijl, stookgedrag, mensen zoals u e.d.), preventie (waarschuwingen voor weersomstandigheden, inbraak e.d.) en service (lage benzine prijzen, inkoop voordeel enz.) kunnen verzekeraars hun klanten veel meer bieden dan alleen een dekking bij schade. Daarnaast kun je met slimme apps, wearables en sensoren veel te weten komen over stemming en omstandigheden van je klant. Met die wetenschap kun je de klant op het goede moment met de juiste tone of voice jouw boodschap brengen. Inventiviteit om de consument iets terug te geven voor zijn data wordt minstens zo belangrijk voor een goed businessmodel als een lage premie.

Gevolgen voor ICT-infrastructuur

UBI zal niet alleen impact hebben op de business van verzekeraars. Het vereist ook ingrijpende aanpassingen aan de ICT-infrastructuur. Data moet worden verzameld, opgeslagen, beveiligd, geanalyseerd en gebruikt worden bij premiebepaling en advies. Producten moeten worden aangepast aan de nieuwe inzichten en wensen van klanten. Aanvullende diensten met nieuwe devices moeten worden geïntroduceerd. De beveiliging moet worden opgeschroefd. Architecten, ontwerpers en ontwikkelaars buigen hun hoofd over de ideale infrastructuur die de noodzakelijke snelheid, connectiviteit en flexibiliteit garandeert. Zelf ontwikkelen, uitbesteden of overnemen en koppelen.

UBI is heel veel meer dan een nieuw soort autoverzekering. Laat je niet verrassen door de snelheid en de omvang van deze ontwikkeling en geef het een prominente plaats op de agenda.

Lees hoe Unigarant als eerste verzekeraar UBI inzet in combinatie met Keylane software