banner shape

UPO & Pensioen 1-2-3

KEYLANE 4 maart, 2020

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs diverse wijzigingen aangekondigd. Bij de inwerkingtreding van deze wet per juli 2015 was deze evaluatie al aangekondigd om de effectiviteit van de wet te toetsen.

Wet Pensioencommunicatie

Het doel van de wetgeving is de deelnemer in staat te stellen grip op zijn pensioensituatie te krijgen. Dit wordt bewerkstelligd door de deelnemer inzicht te geven in de hoogte van het te verwachten pensioen en het kunnen beoordelen of het verwachte pensioen voldoende is. Daarnaast moet de deelnemer inzicht krijgen in de diverse risico’s van pensioenen, welke individuele keuzemogelijkheden er zijn en wat hun gevolgen zijn.

Evaluatie

Het meest positieve element van de evaluatie geeft aan dat ongeveer de helft van de deelnemers weet wanneer zij met pensioen kunnen gaan en hoeveel zij ongeveer kunnen verwachten. De uitbreidingen op mijnpensioenoverzicht worden hier genoemd als de grootste toegevoegde waarde. Er is hier echter ruimte voor verbetering omdat ruim een derde expliciet aangeeft deze informatie niet te hebben.

Daarnaast geeft ruim twee-derde van de ondervraagden aan dat de overige drie doelen onvoldoende bereikt worden. De UPO en de mijn-omgevingen van de pensioenuitvoerder dragen bij aan de beleidsdoelen, maar minder dan mijnpensioenoverzicht.nl. Het Pensioen 1-2-3 wordt als niet-bijdragend gekenmerkt en is bij maar 9% bekend.

Beleidsvoornemens

Aan de hand van de evaluatie zijn er verschillende wijzigingen aangekondigd. Pensioenuitvoerders krijgen de vrijheid om informatie passender te maken aan de eigen doelgroep. Hoewel de inhoud van de wettelijke informatieplicht hetzelfde blijft, is de vorm met meer vrijheid in te vullen. Dit betekent dat de standaardmodellen voor de Pensioen 1-2-3 en het UPO niet meer gebruikt hoeven te worden.

Deelnemersvoorkeuren

De ondervraagde deelnemers geven aan dat ze het totaal netto te verwachten pensioen per maand op pensioenleeftijd de meest nuttige informatie vinden. Wel is tijdens de evaluatie de wens geuit om de informatie beter aan te laten sluiten op de persoonlijke situatie. Vooral de wens om een totaaloverzicht te hebben op basis van verschillende scenario’s met betrekking tot de keuzes voor flexibiliseren, staat hoog.

Keylane visie

Keylane vindt het belangrijk dat er gehoor gegeven wordt aan zowel de wensen van de pensioenuitvoerder als die van de deelnemer. Door de communicatie aan te kunnen passen naar de identiteit van de deelnemer, kan een groter activatiepercentage worden bereikt. De mijnpensioen-omgevingen zijn het meest effectieve en efficiënte middel om dit doel te bereiken: gebruiksvriendelijk, persoonlijk, actueel inzicht in combinatie met het actief benaderen van deelnemers en effectieve begeleiding bij het maken van keuzes, onder andere door visualisatie van effecten, zal de deelnemer activeren om keuzes te maken.

Voor het inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden is regeling-specifieke informatie noodzakelijk. Het kunnen doorrekenen van verschillende flexibiliseringsopties bij pensioneren, is een onderdeel waarvoor de mijnpensioen-omgevingen van pensioenuitvoerder het uitgelezen platform zijn. Het zou mooi zijn wanneer de informatie van andere pensioenuitvoerders vanuit mijnpensioenoverzicht hierin geïntegreerd kan worden op een – voor de deelnemer – gebruiksvriendelijke manier. Een deelnemer heeft dan de mogelijkheid om zowel het totaaloverzicht te maken, als verschillende scenario’s door te rekenen. Dit is van grote toegevoegde waarde.