banner shape

Lifetime Gebruikersgroep

KEYLANE 4 maart, 2020

Op 4 december 2019 heeft er weer een Lifetime gebruikersgroep plaatsgevonden. Als uitzondering is er eenmalig van de standaardwerkwijze afgeweken waarbij gewoonlijk een klant als faciliterende partij voor de gebruikersgroep optreedt. Vanuit meerdere klanten in de gebruikersgroep werd Keylane gevraagd een toelichting te geven op de strategie en plannen. Deze bijeenkomst is gelijktijdig gebruikt om de leden van onze gebruikersgroep welkom te heten op het hoofdkantoor in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst van de gebruikersgroep is er op diverse onderwerpen een toelichting gegeven door Keylane, met name op het gebied van de platformstrategie, de convergentiestrategie van Lifetime en eventuele gevolgen voor de Lifetime klanten. De kernboodschap is in elk geval dat elke convergentie van Lifetime naar Plexus in nauwe samenwerking met de klant zal plaatsvinden en afgestemd wordt op de specifieke klantwensen. Er is geen haast met de route van Lifetime naar Plexus, aangezien Lifetime zeer stabiel is en nog volledig wordt onderhouden en ondersteund.

Tijdens de gebruikersgroep heeft Roy Smeets, vanuit de Keylane directie verantwoordelijk voor productontwikkeling en hosting, een toelichting gegeven over de toekomstplannen rondom productontwikkeling, hosting en Software as a Service (SaaS).
Roy heeft tevens een toelichting gegeven op toekomstige hybride vormen van hosting en beveiliging, waarbij private cloud met volledige cloud oplossingen kunnen worden gecombineerd.

Daarnaast zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde geweest; de Lifetime roadmap en de klantspecifieke wensen. De volgende gebruikersgroep zal weer door een klant worden gefaciliteerd, waarbij er weer een focus ligt op Lifetime verbeteringen en uitbreidingen.