banner shape

Uitbreiding serverpark Keylane

KEYLANE 22 februari, 2021

Oplevering eerste tranche nieuwe serverpark 

Onlangs beleefde Keylane Hosting de oplevering van de eerste next generationtranche van haar hostingplatform. Deze upgrade is vrijwel geruisloos verlopen en heeft een significante positieve impact op de dienstverlening, dus staan wij in dit stuk stil bij het proces en de voordelen. 

De technologie op het gebied van hostinginfrastructuur ontwikkelt zich in een razend tempo. Dit wordt gedreven door de gelijktijdige ontwikkeling en uitrol van nieuwe mogelijkheden op het gebied van virtualisatiecontainerisatie, automatisering van processen en de steeds hogere eisen die gesteld worden aan compliance en security.  

Het is voor onze klanten natuurlijk van groot belang dat het Keylane hostingplatform ook in de toekomst state-of-the-art blijft, ten behoeve van de SaaSdienstverlening. Dat is geen kwestie meer van big bangtrajecten, maar een continue proces toegepast op het totale ITlandschap. Een proces dat steeds wendbaarder wordt uitgevoerd, om het goed te laten aansluiten op de beweging naar DevOps voor het beheer van SaaSoplossingen binnen Keylane. Bruikbare en nuttige innovatie van het platform is zodoende een hoge prioriteit 

Naast vernieuwing is groei een belangrijke drijvende kracht voor de uitbreiding van het platformKlanten die al gebruik maken van de SaaSdienstverlening van Keylane groeien gestaag door; bestaande klanten bewegen steeds vaker van on-premise naar de SaaSdienstverlening; en nieuwe Keylane producten worden SaaS-first ontwikkeldDe oplevering van de eerste tranche is dus niet alleen voor vernieuwing, maar ook de start van een flinke groei om hoogwaardige data en functionaliteit te kunnen blijven garanderen.  

Als laatste zijn er met de acquisitie van Lifetime twee substantiële datacenters bijgekomen. De vernieuwing van het huidige Keylaneplatform wordt aangegrepen om ook hier te komen tot een consolidatie en krachtenbundeling 

Platformgeneraties Keylane en Lifetime 

Binnen Keylane begon de beweging naar SaaS en daarmee de behoefte aan een eigen hostingplatform in 2014. De eerste generatie van het hostingplatform werd in de loop van 2015 opgeleverd. Dit betrof een grotendeels gevirtualiseerd concept, maar er was sprake van silo’s met name op het gebied van storage en het toesnijden op specifiek gebruik van servers. Dit leidde tot een platform dat prima presteerde, maar onderhoudsintensief bleek en minder flexibel in het verdelen van de beschikbare resources op het gebied van computing, geheugen en opslag. Daar was ruimte voor verbetering.  

In 2018 kwam het next-generation hostingplatform tot stand en werd het met name mogelijk om infrastructuurcomponenten naar source te abstraheren. Door tegelijk de serverprofielen sterk te generaliseren was het mogelijk om daarmee de opbouw van omgevingen vergaand te automatiseren. Bijkomend voordeel van deze automatisering is dat ook de foutgevoeligheid van beheer sterk werd verminderd, door het uitsluiten van handmatige acties. De mogelijkheden voor resource sharing en loadverplaatsing werden ook aanmerkelijk verbeterd, waarmee een aantal van de oorspronkelijke beperkingen van het eerste generatieplatform werden opgeheven. Tegelijk was het mogelijk om compliance en securitymaatregelen grotendeels geautomatiseerd af te dwingen, waarbij de richtlijnen van het Centre for Internet Security (CIS) gevolgd worden. 

Met de derde generatie van het Keylane-hostingplatform lag de nadruk vooral op het benutten van concepten die in 2018 geïntroduceerd waren. Automatisering wordt verder doorgetrokken naar networking en daarmee is er met het nieuwe platform sprake van een volledig Software Defined Data Center (SDDC). Dit brengt verdergaande professionalisering op het gebied van beheer, beveiliging en compliance. Daarnaast ging grote aandacht uit naar verbeterde performance en stabiliteit, wat onder andere gevolgen heeft voor de storagearchitectuur. Waar deze in 2018 nog was gebaseerd op een volledig hyperconverged concept met gebruikmaking van vSan van VMware, is er op basis van een uitgebreide proofofconcept begin 2020 besloten over te gaan naar de opslagoplossing van Datera 

Naast het Keylane platform is er voor de Lifetimeklanten sprake van een eigen platform dat draait in de Datacenters van Equinix in Amsterdam en Zwolle. Binnen het platform van Lifetime application hosting, zijn de afgelopen jaren dezelfde concepten toegepast als voor het Keylaneplatform. Daar bovenop is een uitgebreide automation suite aangebracht, onder de naam RT tools.  

Met de verwerving van Lifetime kreeg Keylane de beschikking over de uitgebreide expertise van het Lifetime application hostingteamDe Lifetimeinfrastructuurarchitecten hebben kennis en ervaring met het Keylane team gebundeld voor het ontwerp van het nieuwste platform, zodat een geruisloze transitie van Lifetime naar het Keylane Hosting Platform geborgd is. 

Life and Pension 

Dit moderne platform is geschikt voor alle Life & Pension-klanten. Afgezien van vergroting in efficiëntie van beheer opent het ook de weg naar het toepassen van nieuwe concepten of het vervullen van al langer bestaande klantwensen.  

Voorbeelden zijn het toepassen van het Hybrid and Multi Cloudconcept, waarbij het mogelijk is om kortdurend en snel uitbreiding van datacenter capaciteit beschikbaar te kunnen stellen door gebruik te maken van publieke cloudaanbiedersVoor Lifetimeklanten komt op compliancegebied ISO27001 in beeld en de mogelijkheid om bijvoorbeeld encryptie op data in rust toe te passen.  

Een groot voordeel is het samenvoegen van de ervaring en expertise in één team en focus op gezamenlijk beheer; dit vergroot ook de weerbaarheid van het Lifetime Application Serviceteam aanzienlijk. 

Het vervolg 

In de komende tijd zullen alle klanten individueel en tijdig worden benaderd, om meer informatie te ontvangen over hoe de producten van Keylane naar de nieuwe platformarchitectuur gemigreerd worden. Deze architectuur zal op agile wijze steeds verder uitgebreid worden terwijl de overbodig geworden eerstegeneratiecomponenten afgevoerd (of hergebruikt) worden. Dit proces zal meerdere maanden in beslag nemen.  

Voor de Lifetimeklanten staat als eerste het verplaatsen van de uitwijklocatie in Zwolle op het programma. Naar verwachting zal dit plaatsvinden na de jaarwisseling: dit geeft ons de mogelijkheid om het resultaat van de transitie goed te beproeven voordat in de loop van 2021 ook het productiedatacenter de overstap zal maken naar het Keylane Hosting Platform.  

Nieuwsgierig? Neem contact op met John Tetteroo voor verdere informatie.