banner shape

Predictive modelling verandert business

KEYLANE 31 januari, 2017

Predictive modelling is hot. Big Data, Artificial Intelligence en Machine Learning zijn toepassingen die de toekomstige bedrijfsvoering gaan bepalen en bestaande businessmodellen omver zullen werpen. Het bestaansrecht van de verzekeringsindustrie is van oudsher en voor een belangrijk deel gestoeld op predictive modelling. Op basis van (historische) data worden immers risico’s voorspeld en een bijbehorende premie berekend. Tegenwoordig zijn computerkracht en data overal en in grote hoeveelheden verkrijgbaar. Kansen en vooral werk aan de winkel dus in de verzekeringsindustrie. Actie geboden om het bestaansrecht te behouden. Op naar verzekeren 3.0.

De computer weet wie je bent en wat je gaat doen

Hoe voorspelbaar ben jij? Menselijk gedrag wordt voor 95% bepaald door gewoontes en prikkels die (on)bewust worden waargenomen. Dat menselijk wordt met de snel groeiende computerkracht en beschikbare data voor computers steeds beter voorspelbaar. Enkele jaren geleden al kon de computer, met behulp van smartphonedata, voorspellen waar wij ons 24 uur later zouden bevinden; tot op 20 meter nauwkeurig! Ook de foto’s op onze smartphone maken ons voorspelbaar terwijl ons gedrag op sociale media onze persoonlijkheid verraadt. Mensen realiseren zich dat steeds meer. Dat leidt tot verschillende reacties. Aan de ene kant vinden we mensen die steeds meer ondernemen om hun persoonlijke data te beschermen. Daar tegenover staan ook genoeg mensen die het gemak van gepersonaliseerde dienstverlening ervaren en/of hun data willen ruilen voor kortingen of andere voordelen.

Verzekeren wordt maatwerk

Met meer data kunnen we producten beter afstemmen op de behoefte van de consument. Consumenten zullen dat in het begin als service zien. Dat zal echter niet lang duren. Maatwerk zal snel een hygiëne factor worden. Maatwerk in product en in doorlooptijd. Wie het niet biedt ziet zijn marktaandeel snel teruglopen. Voor verzekeraars betekent dat bijvoorbeeld: meer varianten van een product ondersteunen, doorlopend nieuwe producten ontwikkelen, sneller wijzigingen accepteren en veel persoonlijker de risico’s analyseren.

Verzekerd tegen wordt verzekerd van

Wanneer verzekeraars risico’s kunnen voorspellen, wil de consument ook gewaarschuwd worden. Niet meer alleen verzekerd zijn tegen onheil maar ook gewaarschuwd worden voor gevaar. In een volgende fase zal de vraag ontstaan naar continuïteit. Niet meer verzekerd tegen, maar verzekerd van, of juist bescherming bieden tegen. Wanneer de consument zijn data beschikbaar stelt en een verzekeraar daarmee schade weet te voorkomen en zelfs continuïteit kan garanderen ontstaat voor beide partijen een win.

Nieuwe kansen andere eisen

Verzekeren 3.0 stelt nieuwe eisen aan de IT infrastructuur. Gebruik, opslag en ontsluiting van data zijn cruciaal. Producten moeten snel ingeregeld en aangepast kunnen worden. En wat dacht u van schaalbaarheid en beveiliging? De tijd dat IT systemen 10 jaar mee gingen ligt achter ons. Een moderne IT infrastructuur is noodzakelijk en doorontwikkeling daarvan een dagelijkse noodzaak. Om dat te voorspellen is geen predictive modelling nodig.