banner shape

Plexus Talks

KEYLANE 14 december, 2022

Pensioenfonds van de toekomst

Keylane ondersteunt Pensioenverzekeraars en -uitvoerders bij de uitdagingen van vandaag en van de toekomst. We kijken verder dan alleen de korte termijn, het voldoen aan WTP. Naar de toekomst toe gaat het om het maximaliseren van de relevantie en koopkracht voor deelnemer, dus een breder spectrum dan alleen de pensioenuitkering. Bekijk de video met Floris van Tol:

Digitaliseren en deelnemer activatie

Het verlagen van kosten per deelnemer en verbeteren van deelnemer communicatie zijn belangrijke doelstellingen van vele pensioenuitvoerders. Door te digitaliseren snijdt het mes aan twee kanten. De uitvoerder verbetert zijn dienstverlening tegen lagere kosten en kan de deelnemers activeren en meer controle geven over zijn pensioenproces. Bekijk de video met Arjan van Wijnbergen:

Keuzebegeleiding

Door het nieuwe pensioenstelsel krijgt de deelnemer een eigen pensioenpotje en krijgt deze tevens veel verantwoordelijkheid hierover. Hoe ondersteun je als uitvoerder de deelnemer zo goed mogelijk bij de te maken keuzes? Het deelnemerportaal speelt een centrale rol bij het ondersteunen van deelnemers bij deze keuzes. Bekijk de video met Sander Goudart:

Impact van het nieuwe pensioenakkoord voor deelnemers

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel krijgen deelnemers veel meer mogelijkheden om zelf aan de ‘knoppen’ te zitten. Daarmee wordt het voor de deelnemer ook veel belangrijker om te weten welke keuzes er zijn en wat deze inhouden. Plexus Digital Engagement speelt een belangrijke rol om de deelnemers te ondersteunen in de te maken ‘pensioenkeuzes’. Bekijk deze video met Lauren van Suijlekom voor meer informatie:

Betrokken deelnemers door persoonlijke communicatie

Geen deelnemer is hetzelfde. Om deelnemers betrokken te houden is het belangrijk om als pensioenfonds of verzekeraar de communicatie zo relevant mogelijk te maken voor de betreffende deelnemer. Plexus Digital Engagement stelt je in staat om je deelnemer communicatie af te stemmen passend bij de specifieke levenssituatie en behoefte van de betreffende deelnemer. Bekijk deze video met Patrick van Ooijen voor meer informatie:

 

Binden en boeien van deelnemers

Het binden en boeien van deelnemers is een grote uitdaging voor pensioenfondsen. Door op relevante momenten op persoonlijke wijze te communiceren met deelnemers verlaag je de drempel om mensen naar hun pensioen te laten kijken. Bekijk deze video met Eric Bastiaansen voor meer informatie:


Meer informatie

Neem voor meer informatie over ons Plexus Digital Engagement platform contact op met Floris van Tol via floris.van.tol@keylane.com of bezoek de platformpagina.