banner shape

Nieuwsbrief diversen

KEYLANE 4 maart, 2020

In dit onderdeel van de nieuwsbrief volgt een kort overzicht van (kleinere) onderwerpen die spelen bij Keylane. Daarnaast worden hier updates opgenomen van onderwerpen die in een eerdere nieuwsbrief reeds uitgebreid aan bod zijn geweest.

Keylane benoemt Christoffel van Riet

Christoffel van Riet is gestart per 10 februari 2020 als Executive Director Life & Pension bij Keylane en volgt daarmee Edzko Smid op. Christoffel heeft diverse senior management en veranderfuncties bekleed binnen de leven-, pensioen- en schadebranche. Hij maakte onder meer carrière bij ING, NN en PwC en recentelijk Klaverblad Verzekeringen. Christoffel heeft gedurende zijn jaren in de verzekeringsindustrie een brede verzekeringskennis en ervaring ontwikkeld alsmede een goed netwerk.

Lees hier meer

Juridische fusie Inovita & Keylane

Vanaf maart 2019 handelde Inovita al vanuit de naam Keylane. Per 31 december 2019 is Inovita B.V. nu ook juridisch gefuseerd met Bridgevest B.V., Keylane Hosting B.V. en Keylane B.V.. De blijvende entiteit van deze fusie is Keylane B.V. waarbij per 1 januari 2020 alle bestaande overeenkomsten van rechtswege zijn overgegaan naar deze entiteit. De inhoud van de overeenkomsten is ongewijzigd.

Keylane is de laatste jaren hard gegroeid, zowel zelfstandig als door overnames. Daarbij was naast het aantal klanten en medewerkers ook het aantal juridische entiteiten (B.V.’s) toegenomen. Door de vennootschapsrechtelijke structuur aan te passen worden een heldere bestuurbaarheid en een efficiënte administratieve operatie bereikt. Met deze juridische fusie is One Keylane weer een stap dichterbij.

Renseignering

Voor de netto pensioenopbouw geldt een renseigneringsverplichting. Lifetime ondersteunt reeds de renseignering die in januari wordt uitgevoerd (aanleverdatum 1 februari). Hierbij wordt de opgebouwde waarde (primo-stand), inleg en eventuele afkoopwaarde van het vorige belastingjaar doorgegeven.

De belastingdienst vraagt om voor een deel van de renseigneringplichtigen ook een aanlevering voor 1 mei te doen. Hierin worden de opgebouwde waarde (primo-stand) van het lopende belastingjaar aangeleverd. Via een inrichtingsmelding is de functionaliteit beschikbaar gesteld aan onze klanten.