banner shape

Nieuwe salariskoppeling Benefits-Plaza met BCS HR & Salarisadministratie Software

KEYLANE 27 september, 2021

Benefits-Plaza is een front-end Employee Benefits platform, waarin collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden van werknemers geadministreerd en onderhouden worden. De kracht van het platform ligt in het ontsluiten van werknemer data en distributie hiervan. Zowel aan de ”voorzijde’’ van de logistieke STP-keten middels koppelingen met salarisadministratiesystemen, als aan de ”achterzijde’’ met een koppeling richting de back-end systemen van verzekeraars/pensioenfondsen. Het Benefits-Plaza platform minimaliseert hierdoor dubbele invoer in diverse portalen of bestandsuitwisseling en zorgt daardoor voor een efficiënter administratief proces voor de pensioen- en inkomensverzekeringen en tevens het verhogen van datakwaliteit.

Vanzelfsprekend zijn de integraties volledig compliant aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor de uitwisseling van persoonsgegevens en worden uitsluitend persoonsgegevens uitgewisseld die nodig zijn voor registratie van pensioen,- en inkomensverzekeringen.

Met een uitgebreid pakket aan aanlevermodaliteiten heeft Keylane met de salarisadministratie suite, een centrale positie verworven in de verzekerings- en pensioenmarkt als het gaat om de inwinning en distributie van gegevens tussen werkgevers, accountants, adviseurs, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Keylane heeft recent het haar dienstverlening uitgebreid met nieuwe koppelingen met BCS:

Salariskoppeling met BCS B.V. (HR & Salarisadministratie Software)

Keylane en BCS B.V. (HR & Salarisadministratie Software) gaan een samenwerkingsverband aan door het koppelen van het Benefits-Plaza platform  met het softwarepakket Delta HRP van BCS. Met de integratie tussen de systemen van Keylane en BCS worden organisatie – en medewerkergegevens uit Delta HRP geheel automatisch gesynchroniseerd met Benefits-Plaza ten behoeve van collectieve pensioen – en inkomensverzekeringen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar bp@keylane.com