banner shape

Nieuwe salariskoppeling Benefits-Plaza met ADP Nederland

KEYLANE 20 september, 2021

Benefits-Plaza is een front-end Employee Benefits platform, waarin collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden van werknemers geadministreerd en onderhouden worden. De kracht van het platform ligt in het ontsluiten van werknemer data en distributie hiervan. Zowel aan de ”voorzijde’’ van de logistieke STP-keten middels koppelingen met salarisadministratiesystemen, als aan de ”achterzijde’’ met een koppeling richting de back-end systemen van verzekeraars/pensioenfondsen. Het Benefits-Plaza platform minimaliseert hierdoor dubbele invoer in diverse portalen of bestandsuitwisseling en zorgt daardoor voor een efficiënter administratief proces voor de pensioen- en inkomensverzekeringen en tevens het verhogen van datakwaliteit.

Vanzelfsprekend zijn de integraties volledig compliant aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt voor de uitwisseling van persoonsgegevens en worden uitsluitend persoonsgegevens uitgewisseld die nodig zijn voor registratie van pensioen,- en inkomensverzekeringen.

Met een uitgebreid pakket aan aanlevermodaliteiten heeft Keylane met de salarisadministratie suite, een centrale positie verworven in de verzekerings- en pensioenmarkt als het gaat om de inwinning en distributie van gegevens tussen werkgevers, accountants, adviseurs, verzekeraars en pensioenuitvoerders. Keylane heeft recent het haar dienstverlening uitgebreid met nieuwe koppelingen met ADP

Salariskoppeling met ADP Nederland

Keylane en ADP Nederland breiden hun samenwerking uit met de lancering van een nieuwe salariskoppeling. Deze nieuwe koppeling is een belangrijke extra toevoeging naast de bestaande (pensioen) koppeling tussen ADP en Benefits-Plaza. De nieuwe koppeling biedt de mogelijkheden om personele wijzigingen voor zowel pensioen – als inkomensproducten te kunnen ontsluiten naar het Benefits-Plaza platform, waarmee deze Straight Through Processing (STP) worden gecommuniceerd naar de back-end systemen van de verzekeraars.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar bp@keylane.com