banner shape

Multi-Client mogelijkheden voor polis/pensioenadministratiesystemen

KEYLANE 13 juni, 2023

Een algemene regel met betrekking tot software applicaties en bedrijfssystemen in een SaaS dienstverleningsmodel is dat efficiëntie wordt verkregen door grote volumes en grootschalige uitvoering. Door de administratie voor zoveel mogelijk deelnemers uit te voeren, worden de uitvoeringskosten per deelnemer verlaagd. Standaardisatie speelt een cruciale rol bij het opzetten van efficiënte en kosteneffectieve platformen. Dit principe is ook van toepassing op polis/pensioenadministratieplatformen, zoals Keylane’s SaaS-platform Plexus, ontworpen om de administratieve processen in de leven- en pensioensector te optimaliseren. 

Dit presenteert de business case van één Business Process Operator (BPO) die meerdere leven- en pensioenaanbieders kan bedienen door meerdere pensioenuitvoerders op hetzelfde platform te laten opereren. Een hoge mate van standaardisatie helpt om de werkzaamheden te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. Het is echter tevens cruciaal om ervoor te zorgen dat elke pensioenuitvoerder volledig geïsoleerd werkt om de integriteit en veiligheid van gegevens te behouden. Net zoals financiële boekingen en geldstromen volledig gescheiden zijn.  

Het is cruciaal om in te zien dat niet alle pensioenuitvoerders identieke regelingen aanbieden, wat betekent dat er verschillende regelingstructuren nodig zijn om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van elke pensioenuitvoerder. Bovendien hebben individuele pensioenuitvoerders vaak hun eigen specifieke processen voor het genereren van brieven en het communiceren met klanten. Het is essentieel dat alle deelnemers- en werkgeversportalen de branding van hun respectievelijke levens- en pensioenuitvoerder weerspiegelen. Daarnaast moeten rapportages aan autoriteiten en interne en externe interfaces specifiek worden afgestemd op elke pensioenuitvoerder. Als gevolg hiervan blijven specifieke klantconfiguraties nodig om aan deze uiteenlopende eisen te voldoen. 

Deze uitdaging vormt een belangrijke hindernis voor softwareleveranciers, omdat ze een manier moeten vinden om een balans te vinden tussen een hoge mate van standaardisatie voor schaalbaarheid en de behoefte aan specifieke configuraties om flexibiliteit te garanderen en te voldoen aan de eisen van de klant. De oplossing die Keylane hiervoor biedt, is om verschillende instanties van ons industrieplatform Plexus te laten draaien in een zeer efficiënte “cloud orchestration” omgeving, en configuratiebeheer te gebruiken om een soepele inzet van klantspecifieke configuraties te garanderen. Deze aanpak zorgt voor een optimale balans tussen standaardisatie, hoge belastbaarheid en schaalbaarheid in combinatie met flexibiliteit en klantspecifieke configureerbaarheid. 

Plexus komt met een oplossing voor configuratiebeheer waarmee BPO’s  alle configuratiegegevens kunnen beheren en synchroniseren tussen Plexus-instanties en verschillende omgevingen, zoals Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Preproductie en Productie (OTAPP). Het principe houdt in dat configuraties vanuit een masterinstantie worden beheerd en met behulp van een export-importfunctie naar andere instanties worden gedistribueerd. Exports kunnen worden beheerd met behulp van een standaard repository met versiebeheer, zoals GIT of een vergelijkbare tool. De configuratiebeheerfuncties zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers en alle wijzigingen kunnen worden gecontroleerd via een audit trail. 


Meer informatie

Als u meer wilt weten over dit innovatieve concept, aarzel dan niet om contact op te nemen met Floris van Tol,  Director Business Development Life & Pension, via floris.van.tol@keylane.com