banner shape

Lifetime WTP update 2: Solidaire Premieregeling

KEYLANE 20 december, 2023

Op 9 november jl. hebben wij met onze klanten een sessie gehouden over de Solidaire Premieregeling (SPR) oplossing in Lifetime. In de demo hebben we laten zien hoe de SPR in Lifetime werkt van indiensttreding tot pensionering en verder. Hoe de inleg van premies ten behoeve van de opbouw kapitalen worden geadministreerd inclusief de toedeling van de diverse rendementen en de terugwerkende kracht functionaliteit.

Voor de toedeling van de rendementen hebben we de klanten mee kunnen nemen in de werking van een volledig nieuw component binnen Lifetime ADC, waarbij ADC staat voor Aggregation and Distribution Component.

Tevens hebben we inzicht gegeven in de wijze waarop wij de SPR geïntegreerd hebben in ons platform, waarbij een volledig nieuwe template is gecreëerd voor het nieuwe pensioencontract. Zowel het FPR (Flexibele Premieregeling) als het SPR is hier opgenomen binnen 1 Multi client omgeving.

Deze opzet geeft ons de mogelijkheid om de overgang van naar het nieuwe pensioenstelsel zo eenvoudig mogelijk en binnen de bestaande omgeving van de klanten te laten verlopen. Uitvoerders die zowel FPR als SPR aanbieden kunnen dat binnen 1 omgeving administreren.

Door de klanten mee te nemen in onze werkwijze en oplossing hebben we ze een goed gevoel kunnen geven dat wij er klaar voor zijn voor de overgang naar het NPC. Dit is dan ook met veel enthousiasme ontvangen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ernst-Jan Strijker ernst-jan.strijker@keylane.com