banner shape

Lifetime gebruikersgroep

KEYLANE 11 juli, 2022

Donderdag 19 mei was de bijeenkomst van de eerste Lifetime Gebruikersgroep van 2022 op kantoor in Utrecht.  

Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van onze klanten ABN AMRO Pensioenfonds, APG, Pensioenfonds Hoogovens, InAdmin, Loyalis, Pensioenfonds Unilever en Athora. Daarnaast hebben onze partners Ferm in Pensioenen en Hyarchis een presentatie verzorgd.  

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

  • Keylane update 
  • Roadmap Lifetime 2022 (incl. nieuwe GUI) 

Keylane heeft inzicht gegeven in de roadmap van Lifetime. De aanwezigen waren allen zeer benieuwd naar de nieuwe GUI. Zodra dit toonbaar is zal het ook aan de Gebruikersgroep voorgelegd worden. 

  • Hyarchis naar de Cloud 

Hyarchis heeft de klantgroep geïnformeerd over de transitie van hun platform naar de cloud. De komende tijd zullen ze met de afzonderlijke klanten in gesprek gaan. Wij blijven vanuit Keylane de interface ondersteunen. 

  • Samenwerking Keylane – Ferm in Pensioenen 

Een groep jonge medewerkers van Ferm zal binnenkort getraind worden in o.a. Lifetime. Daarna zullen zij opdrachten gaan uitvoeren op het snijvlak van pensioenen en IT. Het doel is om een pool te kweken van mensen die bij onze klanten ingezet kunnen worden en daarmee de schaalbaarheid van Keylane te vergroten. 

  • Mijnwaardeoverdracht.nl 

APG heeft met een aantal andere uitvoerders het initiatief genomen om een portaal te creëren, waarop waardeoverdrachten eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden. Inmiddels heeft Keylane een koppeling tussen Lifetime en Mijnwaardeoverdracht.nl in productie bij APG. Tijdens deze sessie heeft APG de overige deelnemers geïnformeerd 

Andere uitvoerders kunnen zich voor de services van Mijnwaardeoverdracht.nl aanmelden.  

  • Gebruikerswensen 

Er is door de deelnemers van de usergroup een top 4 van wensen voor de roadmap samengesteld, die de komende tijd gerealiseerd gaat worden. 

  • Filtering op cases in het (deelnemer-)dossier 
  • Databaseveld/regelnaam kopiëren vanuit Bestanden 
  • Behouden administratie onafhankelijke tabs bij Contractwissel 
  • ManCondities in regelmachine