banner shape

Deelnemersdata kunnen helpen bij inrichting van keuzebegeleiding

KEYLANE 11 juli, 2022

Managing Consultant Marit Lasschuit heeft meegewerkt aan een achtergrond artikel in PensioenPro over het gebruik van deelnemer data bij het inrichten van keuzebegeleding.

Uitvoerders weten veel over hun deelnemers. Door deze informatie slim in te zetten, is het volgens softwaremakers mogelijk de deelnemers beter te begeleiden bij hun keuzes.

De gegevens waarover fondsen beschikken, zijn te splitsen in twee soorten, zegt Marit Lasschuit van Keylane, leverancier van administratiesystemen voor pensioenuitvoerders. Allereerst is er de informatie over deelnemers die in de administratie zit. Denk aan de premie-inleg en de huwelijkse staat. Daarnaast is er het gedrag van deelnemers in de portal. Door die twee te combineren, kunnen fondsen gerichter informatie aanbieden. Veel pensioenfondsen onderzoeken deze mogelijkheden, omdat ze deelnemers met de komst van meer keuzemogelijkheden bij de hand willen nemen.

Bijsparen en doorbeleggen

‘Een voorbeeld is een deelnemer die een aantal keer heeft ingelogd en gekeken naar de optie deeltijdpensioen, maar waarvan je weet dat die een pensioengat heeft. Die deelnemer zouden we kunnen wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor bijsparen en doorbeleggen.’

Een volgende stap is om deelnemers standaardkeuzes aan te bieden op basis van data. ‘Door vanuit het pensioendoel te redeneren, kun je per deelnemer kijken wat het beste is. Je wijst ze erop wat de meest passende keuze is en legt ze die als overweging voor samen met de bijbehorende risico’s’, zegt Lasschuit.

Een ander voorbeeld is het aanpassen van de standaardkeuzes voor pensionering. Keylane heeft voor een bedrijfstakpensioenfonds een pensioenplanner gemaakt. Deze legt deelnemers met een pensioen kleiner dan €1000 per jaar een eenvoudige keuzeset voor. Daarmee vragen ze met een paar klikken hun pensioen aan.

Tegelijk is er voor mensen die dat willen, of waarvan uit het gedrag bekend is dat ze daarin interesse hebben, de optie om het pensioen volledig zelfstandig te plannen. ‘Als iemand vaak op de site komt, weet je dat het een deelnemer is die meer dan gemiddeld geïnteresseerd is. Die krijgt dan informatie die meer complex is’, zegt ze. Deze deelnemers krijgen door middel van grafieken bijvoorbeeld visueel inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes. Denk aan de fiscale consequenties en het effect op het netto inkomen van een lumpsum.

Uitgelezen kans

Keylane is bezig om deze profielen uit te breiden. Zo ontstaan meerdere zogenaamde customer journeys. Dat past bij de keuzebegeleiding die fondsen moeten gaan bieden. ‘Als ik kijk naar de nieuwe wet en de overgang van db naar dc denk ik dat veel deelnemers het prettig vinden dat er zo veel mogelijk met ze wordt meegedacht wat passend is bij hun persoonlijke situatie.’

Ze wijst erop dat deelnemers meer keuzes moeten gaan maken. Naast de lumpsum krijgen deelnemers ook al eerder te maken met keuzes over doorbeleggen. ‘Het is voor deelnemers bijna niet meer te doen om zelf de juiste afwegingen te maken over de risico’s en gevolgen. Daar kun je op inspelen met keuzebegeleiding. Dat vind ik een uitgelezen kans om het voor deelnemer zo goed mogelijk te regelen. Pensioenfondsen moeten straks een keuze kunnen maken in de mate van begeleiding die zij per doelgroep willen aanbieden.’

Opschuiven naar financiële planning

Tim Burggraaf van EY denkt ook dat fondsen die kant op moeten bewegen. ‘De zorgplicht staat er gewoon aan te komen. Als een deelnemer een vraag stelt en de uitvoerder geeft informatie, dan moet die gericht zijn op de actie die de deelnemer kan nemen. Dat heet het geven van handelingsperspectief. Alleen maar antwoord geven, kan straks niet meer.’

Hij wijst erop dat het gebruik van externe data ook nieuwe mogelijkheden biedt. ‘Het Nibud weet bijvoorbeeld op postcode wat het netto inkomen is. Dan weet je ook aardig waar mensen hun geld aan uitgeven. Als je dat weet kun je aan de hand van persona’s de default inrichten. Hoe meer je kunt analyseren uit data, hoe beter het is.’

Verzekeraars zijn wel verder met de inzet van data en gepersonaliseerde informatie dan fondsen, ziet Lasschuit. ‘Bestuurders van sommige pensioenfondsen vinden dit allemaal nog wel spannend. Je schuurt wel aan tegen wat er mag. Maar ik heb de verwachting dat er steeds meer mogelijk wordt en dat we steeds meer gaan opschuiven richting financiële planning.’