AP Pension

Realiseren van financiële voordelen op de lange termijn

banner shape

AP Pension

AP Pension wilde een aanzienlijke efficiëntieverbetering voor de interne processen realiseren op het gebied van dataverzameling en polisaanpassing volgend op de adviesdiensten.

Business objectives

  • Klanten een holistische visie geven op hun financiële huishouding en op alle pensioenen
  • De adviesprocessen voor, tijdens en na het advies stroomlijnen en daardoor kosten te verminderen en tijd en inspanningen van de adviseurs te richten op sales en business development
  • Verbeteren van het concurrentievermogen door het invoeren van een efficiënt adviessysteem en het handhaven van een hoog niveau van klanttevredenheid

De oplossing

Een van de hoogste prioriteiten van AP Pension was het waarborgen van een goede klantervaring. De onderneming was op zoek naar een oplossing die het zeer complexe pensioenproduct op een eenvoudige maar tegelijkertijd zeer betrouwbare manier kon illustreren.

De oplossing van AP Pension werd op maat gemaakt op basis van de standaardoplossing Keylane Obex, waardoor AP Pension kon profiteren van de algemene functies zoals de belastingberekening, toepassen van sociale uitkeringen, import uit PensionInfo.dk etc.

De configuratie van de producten en bedrijfsprocessen van AP Pension werd gedreven door Keylane met een zeer beperkte betrokkenheid van sleutelfunctionarissen van AP Pension.

De benadering van Keylane voor dit project was de implementatie van agile ontwikkelingsmethodes. Dit houdt in dat Keylane zich richtte op regelmatige demonstraties van specifieke deliverables teneinde de oplossing in lijn te brengen met de bedrijfsdoelstellingen van AP Pension.

Business Value

AP Pension heeft al enkele bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd door de implementatie van Keylane Obex – de successen worden hieronder beschreven:

Vóór de implementatie van Keylane Obex duurde het bijna een uur om een klant met een complexe pensioensituatie te creëren en te organiseren. Nu kan de dataverzameling in minder dan vijf minuten worden uitgevoerd, waardoor de adviseurs hun tijd en inspanningen kunnen richten op het verbeteren van de dienstverlening aan de klant en aan business development in plaats van administratie

Op basis van de wensen van de klant kunnen alle economische aspecten van de klant worden meegenomen in het adviesproces en daarmee wordt ervoor gezorgd dat ander vermogen dan de pensioenregeling zichtbaar is in de algehele evaluatie van de financiële huishouding van de klant. Op deze manier zorgt AP Pension voor een hoge klanttevredenheid

Na het adviesproces worden de aanpassingen in de back-endsystemen van AP Pension automatisch uitgevoerd voor een efficiëntere en veilige uitvoering

Bovendien wordt het adviesproces gedocumenteerd met een actieplan, een overzicht van de activa en een plan voor het gebruik hiervan tijdens het pensioen/gepensioneerde leven van de klant. De documentatie zorgt er ook voor dat AP Pension voldoet aan de algemene compliancevereisten

Door de keuze voor de Obex-oplossing heeft AP Pension het adviesproces gestroomlijnd, foutmarges verminderd, de klanttevredenheid verhoogd, de administratieve kosten verlaagd en het concurrentievermogen in het algemeen verbeterd.

 

AP Pension
Onafhankelijke pensioenonderneming in eigendom van klanten
AP Pension is een onafhankelijke, democratisch beheerde pensioenonderneming in eigendom van klanten. Voor AP Pension bepalen de pensioentegoeden van de klant de agenda. De kernactiviteit van AP Pension is bedrijfspensioenen, maar de onderneming levert pensioen- en verzekeringsoplossingen aan bedrijven en particulieren. De doelstelling van AP Pension is het leveren van de beste productcombinatie en de beste dienstverlening ten opzichte van de kosten.

Download de client case (EN)
Financiële voordelen op de lange termijn
Financiële voordelen op de lange termijn

“Bij het selecteren van onze oplossing hebben wij sterk benadrukt dat Schantz Advice een modern systeem is en een reeks functionaliteiten bevat die bij ons ontbraken. Voor ons is het belangrijk dat updates online kunnen plaatsvinden. In het kort, de oplossing van Keylane was voor ons duidelijk economisch gunstig op de lange termijn.”

Bo Normann Rasmussen, CEO