banner shape

Keylane op de Cariben

KEYLANE 4 maart, 2020

Keylane heeft op de Cariben meerdere klanten in het pensioendomein, waarvan een deel gebruik maakt van het Lifetime platform en een deel van het Maia platform. Recentelijk is Keylane voor deze klanten afgereisd naar de Cariben. Keylane vindt het belangrijk dat ook de Caribische klanten zich gezamenlijk over de dienstverlening en de platformen kunnen uitspreken. Daarom ondersteunen wij de opzet van een Caribische Gebruikersgroep.

Caribische klanten

Met al onze Caribische klanten hebben individuele gesprekken plaatsgevonden over welke ontwikkelingen zij doormaken en hoe dit samengaat met de ontwikkelingen binnen Keylane. De hiermee opgehaalde informatie dient als input om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden. Doordat Keylane de dienstverlening voor zowel het Lifetime als het Maia platform verzorgt, zien wij mogelijkheden om de dienstverlening verder uit te breiden. Om in te spelen op de specifieke aspecten van de Caribische markt hebben wij intern onze kennis gebundeld door de klanten vanuit één team te ondersteunen.

Gebruikersgroep Cariben

Tijdens de bijeenkomst is de aftrap gegeven voor het opzetten van een platform-overschrijdende Caribische Gebruikersgroep. In Nederland bestaat zowel voor het Lifetime- als voor het Maia-domein al een Gebruikersgroep. Voor onze Caribische klanten is het onpraktisch om daarbij aan te sluiten. Daarom is specifiek voor de Cariben een nieuwe gebruikersgroep opgericht.
Tijdens de aftrap is het doel en de opzet van de Gebruikersgroep Cariben met elkaar besproken en zijn afspraken gemaakt voor de toekomst. Vervolgens hebben wij gezamenlijk een stuurgroep geformeerd. Deze stuurgroep is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Gebruikersgroep en heeft direct doorgepakt. Op 6 november heeft daarom, via de elektronische snelweg, een gezamenlijke vervolgsessie van de Gebruikersgroep Cariben plaatsgevonden.

Vanuit Keylane wordt dit als een zeer positieve ontwikkeling gezien, ook de klanten zijn enthousiast. Het doel is om in april 2020 een volgende, fysieke bijeenkomst te plannen.