banner shape

Impact analyse van DORA: Keylane’s antwoord op DORA

KEYLANE 13 juni, 2023

De implementatie van de Digital Operational Resilience Act is een cruciale stap in het verbeteren van de digitale weerbaarheid in de financiële sector. Keylane erkent het belang van deze regelgeving en bereidt zich actief voor om de impact ervan op onze klanten, organisatie en onze operationele processen aan te pakken.

Op 16 januari 2023 trad de Digital Operational Resilience Act (DORA) in werking, wat het begin markeert van een overgangsperiode van twee jaar. Keylane erkent het belang van deze EU-brede regelgeving, die erop gericht is digitale risico’s in de financiële sector aan te pakken en te zorgen voor de nodige digitale weerbaarheid tegen cyberbedreigingen en verstoringen.

Eerste analyse en geïdentificeerde impact

Keylane heeft in samenwerking met externe experts een grondige analyse gemaakt van de gevolgen van DORA voor onze organisatie. Op basis van deze analyse hebben we vastgesteld dat er een impact zal zijn op onze relatie met klanten en onze operationele processen. De omvang van deze impact is echter afhankelijk van de ontwikkeling van Niveau 2 wetgeving door de Europese Unie en toezichthoudende autoriteiten, die uiterlijk 16 januari 2024 afgerond moet zijn. Op dit moment is het nog niet duidelijk of Keylane onder direct toezicht van een toezichthouder zal vallen, aangezien in de Niveau 2 wetgeving nadere criteria zullen worden gespecificeerd.

Bovendien zal de aanwijzing van Keylane als een kritieke ICT-dienstverlener van derden een aanzienlijke invloed hebben op de directe gevolgen van DORA voor onze organisatie. We erkennen dat DORA ook een aanzienlijke invloed zal hebben op onze klanten als financiële dienstverleners en hun relaties met hun externe dienstverleners, waaronder Keylane. Zodra de Level 2 wetgeving is afgerond en de details duidelijk zijn, kijken we ernaar uit om de precieze impact op onze relatie met onze klanten te bespreken.

Keylane’s aanpak

In afwachting van de afronding van de Level 2 wetgeving, zal Keylane de ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen onze analyse van de impact blijven verfijnen op basis van de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie. Ons doel is om de naleving van DORA te garanderen met behoud van de hoogste standaarden van digitale operationele veerkracht.


Meer informatie

Voor meer informatie of verduidelijking over DORA en de impact ervan op Keylane kunt u contact opnemen met Floris van Tol, Director Business Development Life & Pension, via Floris.van.tol@keylane.com.