banner shape

Exclusief interview in PensioenPro: Keylane blijft Lifetime ondersteunen

KEYLANE 9 december, 2020

It-leverancier Keylane komt terug op het besluit de ondersteuning van administratiesysteem Lifetime op termijn te staken. Lifetime blijft in de lucht naast het nieuwere Plexus. Dat systeem draait al in Denemarken.

Dat zeggen Jeroen van Schaik, manager business development, en Floris van Tol, directeur verkoop, van Keylane in een interview met Pensioen Pro.

In april had Keylane gezegd dat het de ondersteuning van het achttien jaar oude Lifetime over vijf tot zeven jaar zou stopzetten en dat klanten dan konden overstappen naar Plexus. ‘We hebben gemerkt dat veel van onze klanten graag op Lifetime willen blijven’, zegt Van Tol. Van Schaik: ‘Om die klanten rust en ruimte te geven, hebben we besloten de ondersteuning van dit systeem voort te zetten. We plakken er geen einddatum meer op.’

De ondersteuning van Maia, het andere pensioenadministratiesysteem van Keylane, wordt wel volgens plan afgebouwd. Klanten die gebruik maken van dit systeem hebben nog tot 1 januari 2025 om over te stappen naar Plexus, Lifetime of een systeem van een andere uitvoerder. Keylane zegt bijna zeventig pensioen- en levensverzekeringsklanten te hebben in Nederland en de Cariben.

Pensioenakkoord

Een aanleiding voor de wijziging van de strategie is het pensioenakkoord dat deze zomer is gesloten. Van Tol: ‘Als je ons tijdspad voor Lifetime legde op de planning voor de invoering van het nieuwe stelsel kwam dat ongelukkig uit voor pensioenfondsen en uitvoerders. We willen voorkomen dat fondsen naar een ander systeem moeten en tegelijkertijd moeten overgaan naar het nieuwe stelsel.’

Wij hebben natuurlijk eerst gekeken of dit haalbaar is’, zegt Van Tol. ‘Gezien het aantal klanten dat door wil gaan met Lifetime is het mogelijk dit platform voor onbepaalde tijd te blijven ondersteunen. Bovendien hebben deze klanten op hun beurt laten weten dat ze contracten op korte termijn willen verlengen voor een langere periode.’

De aankondiging dat de ondersteuning van Lifetime ging verdwijnen, was voor sommige klanten aanleiding zich opnieuw te oriënteren. Zo gaat Ahold Delhaize Pensioen op termijn over van Lifetime naar Rap, het systeem van InAdmin RiskCo.

Ook andere uitvoerders en pensioenfondsen, zoals Achmea, Pensioenfonds PGB, InAdmin RiskCo en Centric hebben de afgelopen tijd te kennen gegeven Maia of Lifetime de komende jaren gedag te zeggen en niet te kiezen voor Plexus. ‘De eigendomswisseling van InAdmin RiskCo speelt hierbij een rol’, zegt Van Schaik. Dit it-bedrijf is overgenomen door Achmea en Pensioenfonds PGB en gaat een eigen systeem (Rap) ontwikkelen.

Van Schaik stelt dat in andere gevallen de keuze van fondsen om van uitvoerder te wisselen de oorzaak was dat ze niet overstappen op Plexus. ‘Dit zien we als een normale beweging in de huidige turbulente markt. Veel van deze beslissingen zijn genomen voordat de pensioenakkoord-agenda bekend werd. Met verschillende van deze partijen zijn we daarom nu in gesprek over contractaanpassingen en -verlenging’, aldus Van Schaik.

Terughoudend

Pensioenfondsen zijn vooralsnog terughoudend met de toezegging te kiezen voor Plexus. In het voorjaar verwachtte Keylane nog dat een aantal fondsen en uitvoerders de knoop zouden doorhakken in het tweede kwartaal. ‘Het gaat onder meer door het pensioenakkoord trager dan verwacht. Het akkoord vereist veel analysecapaciteit bij fondsen en uitvoerders’, zegt Van Tol ‘We rekenen er nu op dat het eerste kwartaal van volgend jaar enkele partijen komen met een toezegging.’

Keylane wijt de trage gang van zaken ook aan onzekerheid rondom de uitwerking van het pensioenakkoord en bewegingen in de markt. ‘Veel fondsen willen niet een van de eerste vijf klanten zijn’, aldus Van Schaik. In Nederland heeft tot nu toe alleen verzekeraar Scildon besloten over te stappen op Plexus. Dat betekent volgens Van Schaik en Van Tol dat zodra Scildon live is, Plexus ook in Nederland een bewezen pensioenplatform is.

‘Plexus wordt al veel gebruikt in met name Denemarken. Het nieuwe Nederlandse dc-stelsel heeft veel overeenkomsten met het Deense stelsel. We kunnen laten zien dat het goed in staat is dc-regelingen te ondersteunen. Ook in Noorwegen en Finland gaan we aan de slag met Plexus’, aldus Van Tol.

Keylane maakt zich geen zorgen over gebrek aan belangstelling voor Plexus. Van Schaik: ‘Sinds het pensioenakkoord is de markt enorm in beweging gekomen. Fondsen en uitvoerders realiseren zich dat ze tijdig moeten overgaan op een nieuw systeem. Onze bestaande klanten zijn daar mee bezig en we krijgen aanvragen van andere fondsen. We zien twee groepen: grote zelfadministrerende fondsen en pensioenuitvoerders die nog werken met verouderde systemen. Die zien in dat ze die it-systemen waarschijnlijk niet geschikt kunnen maken voor het nieuwe stelsel. De andere groep bestaat uit fondsen die overwegen zelf administrerend te worden. Die zitten bij een uitvoerder waar ze wellicht weg moeten.’ Los van de pensioenfondsen en hun uitvoerders merkt Keylane ook dat verzekeraars zich oriënteren.

Moderner

Plexus is op veel punten moderner dan Lifetime, aldus Keylane. ‘Een belangrijk verschil tussen Lifetime en Plexus is dat Plexus is ontwikkeld vanuit de gedachte dat alle gegevens van een deelnemer in één polis te vinden zijn. Verder is het uitgangspunt digitaal met hoge mate van straight-through processing (stp). Bij Lifetime zijn handmatige processen later geautomatiseerd’, aldus Van Schaik. Van Tol verwacht dat Lifetime met name voor wat kleinere fondsen interessant kan zijn. ‘Voor die fondsen valt het goedkoper uit dan Plexus.’

De belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van it-systemen is groot. ‘De afgelopen maanden hebben we veertig workshops gegeven over dit onderwerp’, zegt Van Tol. ‘Ook bij DNB hebben we verteld wat er allemaal komt kijken bij de overgang naar een ander it-systeem. Daar hebben we veel ervaring mee. Keylane heeft de afgelopen jaren diverse bedrijven overgenomen en geïntegreerd.’

U vindt het artikel ook op de website van PensioenPro.