banner shape

Embedded insurance in de abonnementen markt

KEYLANE 4 oktober, 2022

Er is een groeiende trend naar het afsluiten van een abonnement in plaats van het zelf bezitten van gebruiksgoederen. Vooral in de groep van jonge professionals (30 jaar of jonger). Velen zijn niet langer geneigd om dure spullen te kopen, zoals auto’s, fietsen of zelfs onroerend goed. In plaats daarvan betalen ze liever voor een alles-in-één  abonnement om toegang te krijgen en er gebruik van te maken.

Dit vraagt om nieuwe en andere bedrijfsmodellen in veel sectoren, waaronder de schadeverzekeringssector. Om van deze trend te kunnen profiteren, moeten verzekeraars hun verzekeringen verkopen via de bedrijven die deze abonnementen aanbieden.
En zie hier: embedded insurance.

Embedded insurance is een verzekering die wordt verkocht als onderdeel van een transactie voor een product. Voor de meeste verzekeraars vormt de verkoop van embedded verzekeringen een uitdaging, omdat ze niet alleen de manier waarop ze de prijzen van hun verzekeringen vaststellen moeten aanpassen, maar ook de processen die ze bij normale verzekeringen toepassen moeten worden gewijzigd.

De gebruikers case:
Dus, hoe ziet dit proces eruit vanuit het oogpunt van de verzekeraar?
Eerst moeten ze de verzekeringspremie berekenen. Dit zal waarschijnlijk een eenvoudige berekening zijn van X euro x gehuurde tijd. Vervolgens zal de premie van de verzekering worden geïnd door het verhuurbedrijf. Omdat het geen zin heeft de klant twee rekeningen te sturen (één voor de huur en één voor de verzekering), vooral omdat het gaat over een

Er is een verhuurbedrijf die elektrische scooters per uur (of misschien zelfs per minuut) verhuurt. Je kunt overal in die stad een scooter ophalen door simpelweg een QR-code op de scooter te scannen, hierdoor wordt de scooter automatisch ontgrendeld. Als je eenmaal op je bestemming bent aangekomen, scan je de code opnieuw en de scooter vergrendelt zichzelf weer. Als je zo’n scooter wilt huren, registreer je je bij dat verhuurbedrijf en download je de app. Als je een scooter huurt, ben je bovendien automatisch verzekerd tegen ongevallen. Dit is waar embedded insurance in het spel komt.

geïntegreerde verzekering.
Het meest efficiënte model, voor zowel de verhuurder als de verzekeringsmaatschappij, zal daarom een proces hebben waarin regelmatig huurgegevens uit gewisseld worden. Deze gegevensuitwisseling is alleen nodig om ervoor te zorgen dat de premies tussen de verhuurmaatschappij en de verzekeringsmaatschappij kunnen worden verrekend.

Vervolgens is er het schadeproces. Helaas is er een ongeluk gebeurd en de huurder neemt rechtstreeks contact op met de verzekeringsmaatschappij. De huurder wordt geregistreerd op de claim. Hiervoor kan een eenvoudige service call worden gedaan als onderdeel van het claim proces, om te valideren dat de persoon inderdaad verzekerd is.

Het Axon Platform
Het Axon Platform kan verzekeraars helpen hun processen aan te passen voor een embedded insurance business model. We hebben deze mogelijkheid doordat Axon een open architectuur heeft waardoor er snel connecties op te zetten zijn met externe business partners. Indien nodig kan hun interface aangesloten worden op de standaard processen van Axon.
Verder ondersteunt Axon ook op gebruik gebaseerde, of declaratieve verzekeringen, waarbij het mogelijk is om regelmatig de verbruiksgetallen op te geven die de premie beïnvloeden. Op basis van deze verbruiksgetallen kan de premie worden herberekend.

Meer te weten komen over het Axon platform? Klik hier om een demo aan te vragen.