banner shape

Drie belangrijke redenen voor legacy replacement

KEYLANE 9 september, 2016

Verzekeraars hebben tijdens de financiële en economische crisissen de hand op de knip gehouden als het ging om uitgaven aan ICT. Onderhoud werd veelal beperkt tot noodzakelijke wijzigingen a.g.v. bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Grote (vervangings)investeringen werden waar mogelijk uitgesteld. Als gevolg daarvan kampen veel verzekeraars met een ICT landschap dat schreeuwt om vervanging om mee te kunnen in een nieuw tijdperk. 

Hieronder de drie belangrijkste voordelen als het gaat om legacy replacement:

  1. Verbeteren customer service
  2. Risicoreductie
  3. Kostenverlaging

Verbeteren customer service

De opkomst van nieuwe technologie en dienstverlening van bedrijven als Amazon, Coolblue en KLM hebben een nieuwe standaard neergezet op gebied van bereikbaarheid, betrokkenheid en experience. Mobiel, social en 24/7 zijn geen onderscheidende zaken meer. Het zijn in korte tijd hygiënefactoren geworden. Wanneer nieuwe toepassingen de markt veroveren, verwacht de klant van zijn verzekeraar dat ook hij daarmee op de markt komt. Met legacysystemen een kansloze zaak. De time to market en connectiviteit hiervan schieten hopeloos te kort voor huidige ontwikkelingen.

Risicoreductie

Legacysystemen draaien vaak al jaren nagenoeg probleemloos. Elke uitzondering en bug zijn inmiddels de revue gepasseerd. In de loop der jaren is echter de documentatie verwaarloosd en vaak zijn mensen met grondige kennis van het systeem of zelfs de programmeertaal niet meer aanwezig. Noodzakelijke aanpassingen worden daarmee dure en langdurige projecten met grote risico’s. De oplossing die jaren gehanteerd is met het “aanbouwen” van stukjes functionaliteit heeft geleid tot een wirwar van systemen en een flink risico bij grote wijzigingen. Spaghetti architectuur wordt het vaak genoemd. Een ander risico is dat van schaalbaarheid. Je kunt aan de voorkant mooie dingen bouwen, maar de traagste eenheid in de keten bepaalt de response. Dat is vaak de legacy aan het eind van de keten. Iets wat de bouwers van mooie “voorkantjes” wel eens vergeten. Het risico dat een mooi idee in productie alsnog strandt, ligt voortdurend op de loer.

Kostenverlaging

Natuurlijk zijn customer service en risicoreductie voldoende reden om legacy te vervangen. Maar de kostenverlaging die daarmee gepaard gaat is ook niet onaanzienlijk. Accenture becijfert het besparingspotentieel op 20-30 procent (1). Onderzoek van McKinsey(2) wijst uit dat complexe legacysystemen leiden tot onnodig hoge kosten en lage productiviteit. Waarbij het verschil tussen de slechtst en best presterende verzekeraars kan oplopen tot een factor 3! Denk maar eens aan de digitale verwerking van transacties. Die zal flink stijgen bij een modern systeem. Onderhoudskosten gaan omlaag met moderne ontwikkelplatformen en goede documentatie. Aanpassingen en doorontwikkeling vragen veel minder inspanning. Tot slot zijn er tal van systemen die als SaaS-oplossing draaien waardoor bijvoorbeeld ook Pay per Performance binnen bereik ligt.

En nu?

Als de noodzaak tot veranderen is doorgedrongen rest de vraag: wat nu? Herbouwen met moderne software, aanschaf van standaard software of zelf ontwikkelen? Die vraag is niet één twee drie te beantwoorden. Maar wie vandaag nog met legacysystemen werkt, moet de vraag wel heel snel agenderen. De noodzaak tot aanpak wordt alleen maar groter.

Bronnen:
1) The Digital Insurer Reducing costs and time to market through life platform modernization, Accenture 2013
2) Successfully reducing insurance operating costs, McKinsey, april 2015