banner shape

Achmea Pensioenservices en Keylane verlengen samenwerking

KEYLANE 26 februari, 2024

Achmea Pensioenservices en Keylane hebben hun samenwerking verlengd totdat de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel is afgelopen (dus in elk geval tot 1 januari 2028). De verlenging heeft betrekking op de levering van SaaS-platformen voor pensioenuitvoering en –communicatie door Keylane.

Met het oog op het nieuwe pensioenstelsel heeft Achmea Pensioenservices in april 2023 gekozen voor het administratieplatform AllVida. Om de gespreide overgang naar dit nieuwe platform soepel te laten verlopen, is het van cruciaal belang dat de ondersteuning van het huidige platform van Keylane beschikbaar blijft tot het einde van de overgangsperiode naar de WTP. Niet alle pensioenfondsen kunnen immers
gelijktijdig over. Deze verlenging zorgt ervoor dat pensioenfondsen die nog niet zijn overgestapt naar het nieuwe platform AllVida, kunnen blijven rekenen op de huidige dienstverlening via het platform van Keylane. Dit waarborgt continuïteit tot aan de volledige implementatie van de WTP (ook als de overgangstermijn naar de WTP door de overheid wordt verlengd).

Mirjam Breekelmans, directeur Achmea Pensioenservices: “We zijn blij dat we ons contract met Keylane hebben verlengd. Dit geeft klanten van Achmea Pensioenservices voldoende tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de WTP. Met het ondertekenen van het contract verzekeren we nu officieel continuïteit in pensioenuitvoering en -communicatie totdat de overgangsperiode naar de WTP is
afgelopen.”

Leon de Looff, CEO Keylane Life & Pension: “We zijn verheugd over de verlenging van ons partnerschap en de voortzetting van onze SaaS-platformen bij Achmea Pensioenservices. Daarmee ontzorgen we Achmea Pensioenservices en waarborgt dit de continuïteit om de pensioenfondsklanten soepel te begeleiden naar de WTP.


Voor meer informatie

Achmea Pensioenservices                                                       Keylane Life & Pension
Marco Simmers                                                                            Floris van Tol
Corporate Woordvoerder Achmea                                      Director Business Development
+35 06 53 43 87 18                                                                        +35 06 20 61 14 70


Over Achmea Pensioenservices
Achmea Pensioenservices voert pensioenregelingen uit voor ondernemingspensioen- fondsen, beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en Centraal Beheer APF. De uitvoerder bedient zo’n dertig pensioenfondsen die samen ruim 550.000 deelnemers vertegenwoordigen. www.achmeapensioenservices.nl.

Over Keylane Life & Pension
Als toonaangevende Europese leverancier van robuuste, configureerbare en klantgerichte SaaS-platforms voor de verzekerings- en pensioensector, biedt Keylane oplossingen die de huidige bedrijfsprocessen optimaliseren, onze klanten ontzorgen en hen in staat stellen toekomstbestendig en flexibel te zijn.

Met een bewezen staat van dienst van succesvolle implementaties, werken onze toegewijde experts, ondersteund door capabele partners, aan het leveren van een ecosysteem van opkomende technologieën waarmee onze klanten innovatieve diensten en producten kunnen leveren.

Keylane, met haar hoofdkantoor in Utrecht in Nederland, heeft meer dan 675 mensen in dienst en levert diensten aan meer dan 225 klanten in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en de Nederlandse Antillen. Kijk voor meer informatie op www.keylane.com.