De URM-module van Keylane

Snel en doeltreffend URM implementeren? De URM-module van Keylane biedt uitkomst

banner shape

De URM-module van Keylane

Vanaf dit najaar zijn alle pensioenuitvoerders verplicht hun deelnemers pensioenscenario’s voor te rekenen, conform de Uniforme Rekenmethodiek (URM). Als uw organisatie nog geen oplossing heeft voor de benodigde URM-berekeningen, biedt de Keylane URM-module uitkomst.

Highlights
  • Waarom de Uniforme Rekenmethodiek?
  • De URM-module van Keylane’s
  • Single point of truth
  • Beperkte kosten
  • URM-module als SaaS

Waarom de Uniforme Rekenmethodiek?

In de Pensioenwet is opgenomen dat het te bereiken pensioen niet langer uitsluitend wordt weergegeven in de vorm van het reglementair te bereiken pensioen. Aanvullend moet het bereikbaar pensioen in drie scenario’s worden weergegeven: een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. De methode om de uitkomsten in drie scenario’s te berekenen wordt de URM genoemd. De pensioenbedragen worden weergegeven in reële bedragen. De URM houdt rekening met indexatiekansen, (opbouw)kortingen en inflatie. Deze scenario’s dienen te worden getoond op Mijnpensioenoverzicht.nl vanaf 30-9-2019. En op het UPO 2019 (te versturen in 2020).

Het tonen van scenariobedragen volgens URM hebben tot doel om uw deelnemers duidelijk te maken dat het te bereiken pensioen een indicatie betreft. Doordat de URM-scenario’s in reële bedragen worden uitgedrukt, wordt bovendien de koopkracht van dit pensioen gecommuniceerd.

De URM-module van Keylane’s

Omdat de URM een voorgeschreven rekenmethodiek is, ligt centralisatie van de berekeningen voor de hand. Alle klant-specifieke parameters worden dus doorberekend conform de vaststaande methodiek. Daarom heeft Keylane ervoor gekozen de URM als shared component aan te bieden. Door de opzet als shared component vindt gecentraliseerd onderhoud en beheer plaats waardoor de kwaliteit eenvoudig beheerst kan worden. En de kosten kunnen worden beperkt.

Deze URM-module voorziet in standaard interfacing en wordt aangeroepen via bestaande koppelingen van de verschillende Keylane platforms. De open architectuur van de Keylane URM-module zorgt ervoor dat deze ook eenvoudig kan worden gekoppeld aan uw pensioenadministratiepakketten, uw deelnemersportaal en uw NPR-koppeling.

De Keylane URM-module is voorzien van beheerfunctionaliteit waarmee algemene en product parameters beheerd worden. Daardoor kunnen diverse producten met één rekenkern worden doorgerekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de flexibiliseringsopties die invloed hebben op het te bereiken pensioen. Daarmee sluit URM aan op de prognoseberekeningen.

Single point of truth

URM is complex omdat het voor een individu 2000 economische simulaties doorrekent om te komen tot uitkomsten voor drie scenario’s: goed weer, verwacht weer en slecht weer. Daarmee is het een ander type berekening dan andere individuele prognoseberekeningen. De wettelijke kaders en het gebruik van URM op mijnpensioenoverzicht.nl en de UPO geven het belang aan dat de wetgever en de toezichthouders hechten aan eenduidige communicatie op basis van één methodiek. Daardoor is concentratie van de uitvoering met de bijbehorende kennis en kunde essentieel. Met de URM rekenkern wordt dit bereikt.

Beperkte kosten

Met het gebruik van de URM-module als centrale rekenkern die wordt gehost binnen Keylane (SaaS), zijn kosten voorspelbaar en bovendien op een zeer acceptabel niveau te houden. De SaaS-vergoeding voorziet in volledige functionele, technische en infrastructurele dekking op basis van heldere service level afspraken. De implementatie-inspanningen en doorlooptijd zijn bovendien zeer beperkt.

URM-module als SaaS

De Keylane URM-module is beschikbaar als gehoste SaaS-applicatie binnen Keylane hosting. Dit is op basis van private cloud zodat processing en data per afnemer beschikbaar zijn. De private cloud draait op gevirtualiseerde, dubbel uitgevoerde infrastructuur zodat beschikbaarheid en betrouwbaarheid optimaal is.

De hosting is inclusief technisch applicatiemanagement en meerdere nieuwe releases per jaar zodat technologische en functionele toekomstvastheid is geborgd.

De hosting is geoptimaliseerd voor de performance en schaalbaarheidseisen die aan URM worden gesteld, bijvoorbeeld in het kader van het vervaardigen van UPO’s en aanlevering van informatie aan het Pensioenregister.

Wilt u meer informatie? Neem contact op!
Wilt u meer informatie? Neem contact op!

Heeft uw organisatie nog geen oplossing voor de benodigde URM-berekeningen en heeft u interesse in de Keylane URM-module?

Floris van Tol vertelt u er graag meer over. Neem gerust contact met hem op.
Dit kan via floris.van.tol@keylane.com of +31 6 206 114 70