Controle en beheer van pensioendata

DataTrust controleert en beheert de data van pensioenadministraties en helpt de pensioengarantie toekomstbestendig te maken. De dienstverlening van DataTrust ondersteunt het pensioenfonds bij de transitie naar een wendbaar fonds dat kan meebewegen met de veranderende eisen en wensen van de wetgever, de deelnemer en de werkgever.

Voor de transitie naar een wendbaar pensioenfonds is goede controle over de datahuishouding en datakwaliteit een randvoorwaarde. Bestuur “In Control” door middel van besturing op basis van feiten.

Het DataTrust platform is ontworpen om de dienstverlening van DataTrust veilig en efficiënt te laten verlopen. De opzet van het platform sluit aan bij de DNB Good practice ‘Robuuste pensioenadministratie’.

Monitoring datakwaliteit

Goede datakwaliteit is de voorwaarde voor een succesvolle digitale transformatie naar een toekomstbestendig pensioenfonds. Het DataTrust dashboard biedt volledige inzage in de juistheid, volledigheid en plausibiliteit van de pensioenadministratie.

Innovatie

DataTrust biedt een aantal aanvullende diensten, zoals transities van pensioenadministraties, en het afdekken van risico’s die verbonden zijn aan de verplichtstelling BPF.