Forca

Bereik efficiënte berekeningen van kasstromen, voorzieningen en QRT-rapportages

banner shape

Forca

Door de keuze voor Keylane Valuation koos Forca voor een solide oplossing die zorgt voor compliance, geautomatiseerde bedrijfsprocessen en een korte time-to-market. Zo kunnen klanten van Forca zich meer te richten op business development en minder op operationele zaken.

De uitdaging

Forca wilde zijn klanten een oplossing bieden die voldeed aan wettelijke vereisten, die automatische berekeningen kon uitvoeren én die tijdige rapportages kon leveren. Daarnaast moest de oplossing worden gebouwd in modules. Die modules kunnen dan geïsoleerd worden aangeboden en worden aangepast aan de individuele deelleveringen voor boekhouding en Solvency II.

Na een grondige marktanalyse ging Forca een overeenkomst aan met Keylane voor de implementatie van Valuation. Dit bewezen rekensysteem ondersteunt Solvency II-wetgeving en boekhoudkundige processen terwijl het efficiënte processen en een volledige audit trail waarborgt.

De oplossing

Keylane Valuation maakt gestandaardiseerde berekeningsmethodes mogelijk om cashflows te berekenen die gebruikt kunnen voor marktwaardevoorzieningen, kapitaaleisen en stresstests. De verplichtingenkant kan effectief en flexibel worden gemoduleerd door middel van cashflows, het uitgangspunt voor alle berekeningen.

Met Valuation en de oplossing van Forca kunnen alle Forca-klanten in één stroom gedetailleerde verwachtingen voor toekomstige cashflows, contante waarde van verwachte cashflows, voorzieningen, kapitaaleisen en rapportagegegevens en rapportageformulieren berekenen. Deze laatste worden QRT genoemd en worden gerapporteerd aan The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

De oplossing van Forca is modulair, waardoor de klanten van Forca kunnen kiezen voor een oplossing met jaarrekeningen, solvabiliteitsberekeningen en rapportage, of voor eenvoudig gebruik van individuele modules zoals cashflows.

Of klanten nu geheel of gedeeltelijk kiezen voor de oplossing, zij profiteren van vele voordelen, waaronder kostenbesparingen, doordat Forca de gehele oplossing beheert en exploiteert.

Complete basis voor boekhouding en rapportage met volledige audit trail

Toegevoegde waarde

Forca heeft bovenop Valuation een full-serviceoplossing voor Solvency II ontwikkeld, die gedetailleerde voorzieningen- en risicoberekeningen op basis van een versienummer genereert. Zo voldoen de klanten van Forca altijd aan de rapportage-eisen van toezichthouders. De klanten van Forca gebruiken deze full-serviceoplossingen, gebaseerd op SAS, al. Forca biedt deze natuurlijk ook aan voor andere relevante ondernemingen.

  • Zekerheid dat Forca-klanten voldoen aan Solvency II- en compliancevereisten
  • Bereiken van controle en flexibiliteit – Forca kan kiezen zelf met de oplossing te blijven werken en bijvoorbeeld de tarieven, dekking en overstapwaarschijnlijkheid wijzigen
  • Minimalisatie van ontwikkelingskosten en -risico’s bij het behandelen van toekomstige regelgevingsvereisten
  • Complete basis voor boekhouding en rapportage met volledige audit trail
  • Geautomatiseerde en gestroomlijnde processen voor rapportage en boekhouding
  • Meer mogelijkheden voor risicobeheer en het beheer van kapitaal, voorzieningen en verwachte toekomstige cashflows
  • Minder afhankelijk van belangrijke functionarissen in relatie tot de ontwikkeling, het onderhoud en aanpassing van het model
Forca
Gespecialiseerd in groot operationeel beheer

Forca A/S is een uitvoerder van levensverzekeringen en pensioenen. Het bedrijf is in eigendom van de klanten. Force is gespecialiseerd in het groot operationeel beheer en de ontwikkeling van diensten voor leden, actuariële dienstverlening, fondsendienstverlening en financierings- en boekhoudkundige dienstverlening.

Forca bedient meer dan 620.000 leden met diensten en advies.

Download de client case (EN)
Volledige oplossing voor Solvency II
Volledige oplossing voor Solvency II

“Door Valuation als basis te gebruiken hebben we een Solvency II-oplossing geïmplementeerd, die de processen van Forca sterk stroomlijnt en de efficiëntie verhoogt. Door de automatisering bieden we onze klanten een nog robuustere operatie en hogere betrouwbaarheid van de data.

Voor de klanten van Forca betekent dit dat gedetailleerde kapitaaleisen, voorzieningen, verwachte toekomstige betaalstromen en contante waarde van verwachte cashflows in één stroom worden afgehandeld en dat de QRT’s voor EIOPA-rapportage worden opgesteld.

We zijn zeer tevreden met de gecombineerde oplossing en hebben in samenwerking met Keylane een soepel en effectief implementatieproces doorlopen.”

Lene Mortensen, Insurance Director