Alm. Brand

Berekeningen sterk vereenvoudigd en toekomstbestendig gemaakt

banner shape

Alm. Brand

Alm. Brand Liv & Pension beschikt nu over alle middelen zodat het voldoet aan wettelijke eisen, en tegelijkertijd ook profiteert van een breed scala aan voordelen als snellere berekeningen, betere ramingen van voorzieningen, geautomatiseerde processen en een korte time-to-market.

De uitdaging

Vanwege de eis te voldoen aan wet- en regelgeving en de wens het beheer te verbeteren van risico’s en marktmechanismen, stond Alm. Brand Liv & Pension voor de keuze: het ontwikkelen van een eigen oplossing of het implementeren van een al functionerende oplossing. De onderneming koos het laatste en het duurde slechts drie maanden om Keylane Valuation te implementeren – een oplossing die er onder andere voor zorgt dat Alm. Brand Liv & Pension voorop blijft lopen en wettelijke ontwikkelingen voor zal blijven.

De oplossing

Keylane Valuation biedt toegang tot gestandaardiseerde methodes om cashflows, voorzieningen op basis van marktkapitalisatie, kapitaaleisen en stresstests te berekenen. Verplichtingen kunnen effectief en flexibel worden gemodelleerd met behulp van cashflows, die de basis vormen voor alle berekeningen.

In een nauwe samenwerking hebben Alm. Brand Liv & Pension en Keylane de implementatie van Valuation ingezet, met een oplossing die werd opgedeeld in drie fases. In de eerste fase maakte Alm. Brand Liv & Pension kennis met het systeem, werden medewerkers getraind in het gebruik en werd Valuation geïnstalleerd op computers en servers. Tijdens de tweede fase bepaalde Alm. Brand Liv & Pension de producten en de volgorde van het 1e en 3e pijler.

De resultaten werden vergeleken met het huidige systeem voor de levensverzekeringen en voorzieningen.

Het opzetten en de reconciliatie waren snel en succesvol, omdat alle G82-basisformulieren en modelsjablonen standaard in Valuation zijn opgenomen. In de laatste fase werd het model uitgebreid door een transitie naar premievrije polissen en terugkoop. Ook werden de stresstests voor regelgeving opgezet en uitgevoerd. Hier werden ook standaard modelsjablonen toegepast.

Alm. Brand Liv & Pension hechtte veel belang aan het leren kennen van het product. Het bedrijf voerde de uitrol daarom zelf uit, daarbij goed ondersteund door Keylane. Daarnaast stelde Alm. Brand Liv & Pension nieuwe eisen aan het product om ervoor te zorgen dat bestaande en toekomstige klanten ervan profiteren.

Het systeem draait nu in een efficiënte productiestructuur met een volledige audittrail, en heeft bewezen een zeer krachtige en flexibele tool te zijn die wordt gebruikt door actuarissen en risicoanalisten bij de operationele en ad-hocanalyses die ze maken.

Toekomstbestendige oplossing

Toegevoegde waarde

By implementing the Valuation solution, Alm. Brand Liv & Pension has acquired important business value in the following ways:

  • Per 1 januari 2014 is voldaan aan de vereisten van de Deense Executive Order on Solvency and Operating Plans, waarmee overgangsregels worden vermeden
  • Per 1 januari 2015 is voldaan aan de vereisten van de Executive Order on Accounting en de onderneming loopt voor op de vereisten van Solvency II
  • Het risicomanagement is verbeterd, wat heeft geresulteerd in grotere zekerheid over voorzieningen.
  • Minder afhankelijk van sleutelfiguren voor de ontwikkeling, het onderhoud en het ontwerp van het model
  • Er is gezorgd voor meer tijd voor analyse en business development in plaats van tijdrovend administratief werk
  • Geoptimaliseerde beleggingen, waarvan klanten uiteindelijk profiteren
  • Omdat niet gekozen is voor interne ontwikkeling, is bespaard op tijd en middelen
Alm. Brand
Alm. Brand A/S is een financiële organisatie, actief op het gebied van verzekeringen, bankproducten, levensverzekeringen en pensioenen en heeft een beleggingsonderneming als deel van de kernactiviteiten.

De groep heeft bijna 1700 medewerkers.

Download de client case (EN)
Berekeningen sterk vereenvoudigd en toekomstbestendig gemaakt

“Doordat de implementatie van Valuation slechts drie maanden duurde, zijn we klaar voor de wettelijke verplichtingen. We hebben gekozen voor een langetermijnoplossing zodat we in de komende jaren hier geen fundamentele aanpassingen hoeven te doen.

Dit houdt in dat we een toekomstbestendige oplossing hebben geïmplementeerd die ons de mogelijkheid geeft te concentreren op risicobeheer en productontwikkeling ten gunste van de onderneming. Bovendien helpt de efficiëntie van de oplossing om de kosten te minimaliseren, en dit komt uiteindelijk ook ten goede aan onze klanten.”

Mikael Sundby, voormalig CEO