banner shape

Keylane klanttevredenheidsonderzoek 2023

KEYLANE 8 maart, 2024

Eind 2023 is een groot deel van onze relaties gevraagd deel te nemen aan ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. In totaal zijn ruim 250 personen aangeschreven, verdeeld tussen enerzijds C-level en anderzijds business & technische contactpersonen.

We willen iedereen hartelijk bedanken die de moeite heeft genomen ons klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Het klanttevredenheids-onderzoek geeft ons ieder jaar inzicht in hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dat geldt voor de gesloten vragen, maar zeker ook voor de open vragen waar vaak zeer rake opmerkingen en welkome suggesties tussen zitten. We hebben met al onze klanten goed contact, dus we bespreken zaken die we kunnen verbeteren graag nader in onze reguliere meetings.

Wat valt op in de resultaten van eind 2023?

We zien een sterke toename van de waardering voor onze SaaS diensten. Waar we een jaar eerder nog een 3.1 (op een schaal van 1 tot en met 5) scoorden op de stelling: “Keylane SaaS helps unburden my business”, wordt dit over 2023 beoordeeld met een 3.5. De stelling “Keylane understands my business” scoort met een 3.7 het hoogst. Onze grootste uitdaging ligt op het beter communiceren rond releases en implementaties. Want ondanks dat de meeste releases en implementaties in 2023 binnen budget en binnen de afgegeven planning zijn gerealiseerd, scoren we een 2.8 op de stelling “Keylane delivers predictably and on-time”.

We zijn reeds afgelopen jaar gestart met het doorvoeren van een aantal maatregelen gericht op het verbeteren van onze voorspelbaarheid. Daarnaast lopen er nog  interne sessies om verdere verbetering hiervan te realiseren. Dat betreft naast acties de delivery te verbeteren ook acties om beter en duidelijker te communiceren..

Nogmaals dank voor ieders bijdrage. Hopelijk kunnen we eind dit jaar weer rekenen op jullie feedback!