banner shape

Drie principes voor de implementatie van een kernverzekeringsplatform

KEYLANE 28 juni, 2024

Auteur: Dennis Bron, Principal Implementation Consultant, Keylane

Als het gaat om software-implementatie, heeft de verzekeringsbranche een lange weg afgelegd. Methodologieën, software-architecturen en jarenlange ervaring hebben de benaderingen gevormd voor hoe kritieke IT-systemen het beste kunnen worden geïmplementeerd binnen verzekeringsorganisaties. Maar ondanks deze vooruitgang verwijzen toonaangevende industrieanalisten naar een mislukkingspercentage van 70% als het gaat om grote IT-projecten.

Dus waarom leveren zoveel digitale transformaties niet de beloofde resultaten op in de bedrijfsvoering van verzekeraars?

Na met trots deel te hebben uitgemaakt van vele succesvolle kernimplementaties van Keylane’s Axon-platform, deel ik graag mijn drie belangrijkste principes voor het voorspellen van implementatiesucces, die echt neerkomen op drie woorden: methodologie, volwassenheid en ervaring.

Beproefde methodologie

Velen herinneren zich misschien nog de tijd waarin implementatieprojecten het watervalmodel volgden.

Met enkele uitzonderingen was dit een tijdperk van grote, logge documenten met zeer beperkte praktische bruikbaarheid. Het was ook een tijdperk gekenmerkt door implementaties die worstelden met onvoorspelbare kosten, herhaaldelijk gemiste deadlines en steeds meer ontmoedigde zakelijke gebruikers.

Een fundamenteel probleem met de watervalmethode was het verkrijgen van tijdige en kwalitatieve feedback over de vereisten en het systeemontwerp. Ondanks een nauwgezette focus op het documenteren van elke iteratieve stap, was het vaak uitdagend om veranderingen vroeg in het proces te identificeren en aan te pakken. En aangezien testen in de latere stadia van projecten werden uitgevoerd, resulteerde dit in een groot aantal problemen die moesten worden gecorrigeerd, wat onvermijdelijk leidde tot implementatievertragingen.

De Keylane-implementatiemethodologie maakt gebruik van een iteratieve aanpak gebaseerd op Agile-methoden, die gebruikersbetrokkenheid en een sterke focus op incrementele opleveringen aanmoedigen (met de gebruikerservaring als drijfveer). In praktische termen betekent dat verschillende dingen:

  • Tijdens de eerste weken van de implementatie werken Keylane-klanten actief in de Axon-omgeving, die in de cloud is ingericht en geconfigureerd met de eigen verzekeringsproducten van de klant.
  • Bedrijfsprocessen worden geconfigureerd en uitgebreid in korte sprints, waarbij de klant een actieve rol speelt om beter te zorgen voor gebruikersacceptatie en dat aan zakelijke behoeften wordt voldaan.
  • Implementatiespecialisten aan de kant van de klant zullen doorgaans het voortouw nemen in het demonstreren van functionaliteit aan de rest van het bedrijf.
  • Keylane’s iteratieve aanpak maakt het mogelijk om aan meerdere implementatieaspecten parallel te werken, wat de duur van het project verkort en continue ontwerpverbeteringen aanmoedigt.

Platformvolwassenheid

De eerste generatie standaardsystemen staan bekend als starre en monolithische beesten die oorspronkelijk zijn ontworpen om gecommoditiseerde bedrijfsprocessen te ondersteunen, maar ze waren nooit zo flexibel als mensen hadden gewild. Aanpassing van deze systemen aan specifieke vereisten werd vaak als een bijzaak beschouwd, en kon bijgevolg behoorlijk duur zijn.

Een groot deel van de tijd besteed aan implementaties van eerste generatie systemen had te maken met functionele aanpassingen, die mogelijk updates van de kernbroncode omvatten. Integraties met andere systemen waren doorgaans een ander groot probleem, dat aanzienlijke tijd en middelen vereiste om effectief te realiseren. Deze aanpassingen zorgden ook voor ernstige, langdurige onderhoudsuitdagingen. Problemen waarmee veel verzekeringsaanbieders vandaag de dag nog steeds worstelen – ik kan me persoonlijk een recente upgrade herinneren waarbij de klant geen andere keuze had dan een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen te huren en te bemannen!

Daarentegen worden de meeste moderne platforms volledig uitgerust met kant-en-klare integraties voor connectiviteit met essentiële derden en overheidsinstanties geleverd. In het geval van Keylane’s Axon-platform wordt een rijke en volledig gedocumenteerde API aangeboden, naast moderne no-code mogelijkheden en kant-en-klare functionele sjablonen. Het resultaat is dat implementaties voorspelbaarder zijn, er minder middelen nodig zijn en technische schuld beperkt en beheerst wordt. Een team kan snel verzekeringsproducten configureren en gebruikersfunctionaliteit, processen en gebruikersdialogen in nauwe samenwerking met bedrijfseigenaren en eindgebruikers demonstreren.

De kern van de zaak hier is dat om een implementatie binnen scope en tijd te garanderen, het platform zelf moet zijn ontworpen met technische en functionele flexibiliteit voorop. Een basisvereiste voor elk toekomstbestendig platform is dat het functionele flexibiliteit biedt zonder de complexiteit te verhogen.

Ervaring maakt het verschil

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat technologie en implementatiemethodologie zullen blijven evolueren, en evenzo Keylane zal blijven investeren in technologie die belooft de implementatie van kernoplossingen gemakkelijker en voorspelbaarder te maken, is het belangrijkste om te overwegen te werken met een vertrouwde partner met gedocumenteerde ervaring in de implementatie van kernverzekeringssystemen.

Er zullen uitdagingen zijn tijdens implementaties, onvoorziene problemen zullen zich voordoen die koele hoofden en deskundige handen vereisen om op te lossen. Succesvolle implementaties van softwareoplossingen worden uiteindelijk bepaald door ervaren specialisten, die boven alles uw meest kritieke troef zijn voor het bepalen van het implementatiesucces.

“Een goede en professionele relatie tussen een verzekeraar en een partner wordt gesmeed door een gemeenschappelijk begrip van de zakelijke behoeften, de mogelijkheden van het platform en een open communicatie met betrekking tot uitdagingen en tijdlijnen. Ik kan me niet voorstellen dat dit ooit zal veranderen.”

Lees hier meer over Keylane.