banner shape

De Kracht van KYC-Compliance Screening voor Verzekeraars

KEYLANE 27 juni, 2024

Auteur:  Feiko Kloosterman, Sales Manager Benelux and Nordics, Friss

In het huidige landschap, dat wordt gekenmerkt door fraude en financiële misdrijven, blijkt compliance screening het fundament voor verzekeraars te zijn. Het gaat niet alleen om het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het is een bewezen oplossing die door alle verzekeraars wordt omarmd. KYC-compliance screening is niet langer slechts een wettelijke noodzaak, maar een geïntegreerd onderdeel van de kernactiviteiten geworden, waardoor waarde wordt toegevoegd en duurzame groei wordt gewaarborgd.

Van verplichting naar business value 

KYC-compliance screening helpt verzekeraars effectief risico’s zoals witwassen, fraude en andere financiële misdrijven te verminderen. Door klanten en belanghebbenden te screenen tegen uitgebreide databases en waarschuwingslijsten, versterken verzekeraars hun verdediging tegen verdachte activiteiten die hun reputatie kunnen schaden en hoge boetes kunnen opleggen. De waarde van KYC-compliance screening gaat echter verder dan alleen naleving van regelgeving.

Een belangrijke ontwikkeling in KYC-compliance screening is de verschuiving van een verplichting naar een strategie die bijdraagt aan de bedrijfswaarde. Verzekeraars zetten steeds vaker geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning in om hun screeningprocessen efficiënter en effectiever te maken.

Naadloze Integratie: Verbetering van Klantbeleving en Risicobeheer in Verzekeringen

Door zich te committeren aan robuuste compliance-praktijken, stellen verzekeraars vertrouwen in klanten, partners en toezichthouders. Dit vertrouwen is onbetaalbaar in een industrie waar reputatie alles is en uiteindelijk marktpositionering en duurzaamheid bepaalt.

Door historische gegevens en klantinformatie naadloos te integreren, krijgen verzekeraars ongeëvenaarde inzichten in risico-indicatoren en fraudemethoden. Met deze inzichten kunnen verzekeraars nieuwe klanten sneller aan boord brengen en claims direct afhandelen, wat ook de klantbeleving en klanttevredenheid verbetert.

Keylane’s geavanceerde kernsystemen bieden verzekeraars intuïtieve dashboards en rapporten, waarmee ze potentiële risico’s gemakkelijk kunnen identificeren. Door realtime monitoring en analyse kunnen verzekeraars actief onderscheid maken tussen goed en kwaad en snel corrigerende maatregelen nemen. Deze samenwerking tussen Keylane en FRISS is een voorbeeld van toekomstgerichte naleving, risicobeoordeling en fraudepreventie in de verzekeringssector, waar innovatie en efficiëntie samenkomen om zich te wapenen tegen voortdurende bedreigingen.

Benutten van de kracht van technologie voor verzekeraars

In een wereld waar vertrouwen en geloofwaardigheid van het grootste belang zijn, blijkt compliance screening een strategische stimulans voor verzekeraars te zijn. De verschuiving van een regelgevende last naar een drijvende kracht van waarde benadrukt het transformerende potentieel om zakelijke waarde te genereren, vertrouwen te versterken en duurzame groei te bevorderen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën en strategische samenwerkingen kunnen verzekeraars de complexiteit van regelgeving het hoofd bieden, risico’s verminderen en nieuwe kansen grijpen voor groei en succes in een voortdurend veranderend landschap.

Lees hier meer over Friss