banner shape

De behoeften van onze klanten staan centraal in de DORA-inspanningen van Keylane

KEYLANE 11 juni, 2024

De EU-wetgeving Digital Operational Resilience Act (DORA) richt zich op de financiële sector en streeft naar een gestandaardiseerde Europese aanpak voor cyberbeveiliging. Deze nieuwe wet bevordert technologische ontwikkeling en waarborgt tegelijkertijd financiële stabiliteit en consumentenbescherming.

Sinds de wet op 16 januari 2023 van kracht is geworden, heeft Keylane in samenwerking met externe specialisten een uitgebreide analyse uitgevoerd naar de impact van de wet op onze klanten, organisatie en operationele processen om onze klanten te ondersteunen bij het voldoen aan de DORA-vereisten.

Als een belangrijke business partner van ICT-diensten aan de financiële sector, vindt Keylane het belangrijk om leidend te zijn met technische en organisatorische maatregelen om adequate beveiliging te bieden. Daarom werken onze compliance-, risico- en beveiligingsteams aan het uitbreiden van de reikwijdte van het Control Framework van Keylane, de beschrijving van de controles die de basis vormen van onze assurance, middels een DORA Addendum. Dit is gebaseerd op de controles van “Good Practice for Information Security” van DNB.  Deze DNB ”Good Practice” en DORA hebben verschillende overlappende onderwerpen, zoals risicomanagement en penetratietesten. Door deze inspanning verkrijgen we een breed overzicht van enkele compliance-verplichtingen waarmee we onze klanten kunnen ondersteunen.

We zijn ervan overtuigd dat de beste manier om aan de behoeften van onze klanten te voldoen is door open en transparant te communiceren over onze inspanningen op dit gebied. Daarom plannen we een webinar zodra het DORA-addendum is gepubliceerd, om gedetailleerde informatie te verstrekken over onze specifieke maatregelen en interpretatie van bepaalde vereisten, zoals audit- en rapportageverplichtingen in relatie tot de NIS2-richtlijn. Onze klanten zullen binnenkort rechtstreeks worden benaderd voor meer informatie over onze webinar.

We zullen alle nodige maatregelen en aanpassingen nemen om te zorgen voor naleving van DORA en de hoogste normen voor cyberbeveiliging, terwijl we ervoor zorgen dat onze operationele processen effectief en robuust blijven.


Meer informatie

Voor meer informatie of verduidelijking met betrekking tot DORA kunt u contact opnemen met uw Project and Services Manager.