Plexus Roadmap 2020

KEYLANE 3 juni, 2020

De doorontwikkeling van pensioenplatform Plexus voor de Nederlandse markt is in volle gang. Er ligt een goede basis die nu wordt uitgerold bij de eerste Nederlandse implementatie. Deze basis wordt verder uitgebreid. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste speerpunten van 2020 kort toegelicht.

Uiteraard zijn veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de Wet pensioenverdeling bij scheiding en het Pensioenakkoord, opgenomen in de roadmap voor Plexus en worden deze nauwkeurig gevolgd. Hieronder willen we echter graag stilstaan bij de onderdelen die voor Plexus op de roadmap staan vanuit de doorontwikkeling van Plexus.

100% STP

Eén van de speerpunten in de doorontwikkeling is maximale automatisering van de administratieve processen. Daarbij wordt gekeken naar de aansluiting met o.a. de BRP (voorheen GBA), aanlevering van werknemermutaties vanuit UPA en portalen, de automatische vervaardiging van documenten en het notificeren richting de geadresseerden.

Het uitgangspunt is dat de gangbare processen waar mogelijk worden geautomatiseerd op basis van straight through processing (STP), waarbij taken alleen in de werkbak van een medewerker worden gezet in geval van bijzondere situaties of uitval.

Open API

Vanuit de automatisering van processen wordt ook doorontwikkeld op de Plexus API. Dit om optimale integratie te bieden op de portalen van Plexus Digital Engagement (PDE). Deze services zijn ook beschikbaar om vanuit andere digitale kanalen aan te sluiten op Plexus en volledige self service ondersteuning te kunnen bieden bij deelnemer-, werkgever- en intermediairprocessen.

Productconfiguratie

Plexus ondersteunt DB- en DC-producten en -regelingen. De huidige Product Workbench van Plexus biedt nu al veel mogelijkheden om producten op te zetten. Ook is er een rule engine aanwezig om specifieke berekeningen in te regelen, naast het instellen van parameters. Onze ervaring is dat in de Nederlandse markt veel varianten van regelingen bestaan. Om deze reden worden de configuratiemogelijkheden continu uitgebreid.

Intermediair

Een belangrijk distributiekanaal vanuit verzekeraars is het intermediaire kanaal. De aanwezige Plexusfunctionaliteit wordt toegespitst op de Nederlandse markt, waaronder ondersteuning van het vergunningenstelsel en de controle bij de AFM. Vanuit PDE wordt een intermediair portaal geleverd zodat de intermediair de administratie en het portefeuillebeheer kan uitvoeren.

Een belangrijk onderdeel hierin is ondersteuning van het offerte- en acceptatieproces dat door de intermediair zelfstandig kan worden uitgevoerd vanuit het PDE intermediair portaal. Hierbij is er een real time koppeling met Plexus om gedurende het proces o.a. de offerteberekeningen uit te laten voeren.

Individueel leven

In 2020 wordt begonnen met de implementatie van individueel leven. Deze is eerste instantie gericht op individuele levensverzekeringen en sparen, waarbij de bijbehorende processen van verkoop, acceptatie en claims worden meegenomen. Voor het realiseren van deze functionaliteit binnen de Nederlandse markt, kan gebruik worden gemaakt van reeds aanwezige functionaliteit binnen Plexus, die al geruime tijd in productie is in de Deense markt. Gebruik maken van deze functionaliteit voor de lokale Nederlandse markt versnelt het ontwikkelproces.

URM, Pensioenregister en UPO

Gedurende 2020 wordt Plexus gekoppeld aan diverse Keylane shared components. Deze zijn reeds ontwikkeld voor onze andere platformen en Plexus kan hierop aansluiten. Zo wordt Plexus gekoppeld met de Keylane URM module en de Keylane Pensioenregister Connect (KPRC) module. Ook wordt de URM-berekening gebruikt voor de vervaardiging van het UPO-model 2020.

Herverzekeringen

Het wordt mogelijk om herverzekeringen aan te geven binnen de productconfiguratie zodat inzichtelijk is wat is herverzekerd en bij welke maatschappij. Dit dient als basis voor de informatiestromen richting de herverzekeraar met betrekking tot het herverzekerd risico.

Migratie

Plexus heeft standaard functionaliteit voor ondersteuning bij migraties. Deze geeft de mogelijkheid om historische standen in te lezen. Deze functionaliteit is al aanwezig binnen het platform en wordt toegespitst op de Nederlandse markt. Zo wordt het mogelijk om een implementatie in het verleden te doen en de mutaties over de historische periode chronologisch “af te spelen”. Hierdoor komen de mutaties op dezelfde wijze in Plexus te staan als die in het oude systeem al aanwezig waren. Op deze wijze kan de administratie automatisch en gecontroleerd worden bijgedraaid in het boekjaar. Dit vergt uiteraard wel een goed draaiboek.

Testautomatisering

In het releaseproces van Plexus vinden de nodige geautomatiseerde testen plaats. Deze zijn nu met name gericht op de rekenkundige aspecten van Plexus. De ambitie is om dit uit te breiden naar alle testen zodat het mogelijk wordt om sneller en frequenter releases uit te brengen.

Keylane is bezig met de implementatie van een ‘frequent release’ strategie waarbij maandelijks releases worden uitgebracht. Deze zijn zodanig geautomatiseerd getest dat overgang naar een volgende release geen grote acceptatie- en implementatie inspanning vraagt. In 2020 zullen we hierin de eerste stappen zetten.