Plexus Digital Engagement Roadmap 2020

KEYLANE 3 juni, 2020

De roadmap geeft de ontwikkelingen weer die voor Plexus Digital Engagement (PDE) het komende jaar op de planning staan. PDE is de front office die gekoppeld is aan Plexus; ofwel de deelnemers- klant- werkgevers en intermediair portalen gebaseerd op customer journeys. Deze kunnen ook gekoppeld worden aan de overige platformen binnen Keylane en met systemen van andere partijen. Voor Plexus Digital Engagement staat een aantal grote onderdelen op de roadmap voor 2020.

Uitbreiding portaalaanbod

In 2020 wordt het portaalaanbod van PDE uitgebreid met portalen voor werkgevers en adviseurs. Werkgevers kunnen de pensioenadministratie via het portaal uitvoeren: het up-to-date houden van de salarisgegevens van de medewerkers, het verwerken van individuele vrijwillige keuzes van medewerkers en inzicht in de premiebetalingen. Adviseurs kunnen via het portaal offertes maken voor klanten en nieuwe producten afsluiten. Ook heeft de adviseur inzicht in zijn portfolio: de producten en klanten in het beheer van de adviseur.

Volledige integratie met Plexus

De eerste klantimplementatie van Plexus, inclusief PDE, is in volle gang. Medio 2020 is PDE volledig aangesloten op Plexus. Alle benodigde data worden ontsloten voor online / real time klantbediening. Mutaties en keuzes worden direct in Plexus verwerkt.

In 2020 zullen alle pensioenprocessen en bedieningsmomenten volledig digitaal aangeboden worden. De deelnemer ontvangt automatisch notificaties, krijgt inzicht in mogelijke keuzes en deze kunnen dan STP in de administratie worden verwerkt.

Eerste stappen voor configuratie door onze klanten

In 2020 wordt de eerste versie van een content management systeem geleverd waarmee klanten zelf content (teksten en afbeeldingen) op het portaal en in de customer journeys kunnen beheren en wijzigen. Contentreleases kunnen door de klant zelf worden ingesteld en naar productie worden gebracht. Met deze functionaliteit biedt PDE klanten meer vrijheid en configureerbaarheid om aanpassingen in teksten zelf te kunnen doorvoeren. Het content management system zal daarna verder worden uitgebreid met aanvullende configuratiemogelijkheden.

Business rule engine: logica op één centrale plaats

Gedurende 2020 wordt de business rule engine van PDE uitgebreid. PDE maakt gebruikt van business rules om segmenten en doelgroepen te definiëren. De business logica wordt op één centrale plaats geconfigureerd en beheerd in de business rule engine. Deze architectuur zorgt ervoor dat generieke business rules eenvoudig voor verschillende klanten kunnen worden ingezet en kunnen worden geconfigureerd. Het doel van de business rule engine is het realiseren van een kortere time-to-market, zowel bij implementaties als bij wijzigingen en/of verbeteringen. De business rule engine regelt ook het sturen van de notificaties en de aansturing in de customer journeys.