LeanApps Life Roadmap 2020

KEYLANE 3 juni, 2020

De roadmap geeft de ontwikkelingen weer die voor het LeanApps Life Platform het komende jaar op de planning staan. De ontwikkelingen in de functionaliteit vindt zijn oorsprong in zowel wijzigingen op het gebied van doorontwikkeling van functionaliteit, wet- en regelgeving, als het doorvoeren van technologische verbeteringen.

Doorontwikkeling functionaliteit

Er lopen verschillende projecten voor het verder automatiseren van de back office operaties bij onze klanten. Zo koppelen we dit jaar een klant aan de BRP (voorheen: GBA), waarbij mutaties in het relatiebestand automatisch worden doorgevoerd.

Daarnaast worden de mogelijkheden van het portaal verder uitgebreid met als doel om deelnemers zoveel mogelijk inzicht te geven in en controle te geven op hun eigen deelname, zonder tussenkomst van de backoffice.

Er worden ook werkzaamheden uitgevoerd om mutatie- aanlevering vanuit het portaal meer STP te maken om zo de werklast voor de backoffice te verminderen. Dit is nauw verbonden met diverse projecten om het claim proces zoveel mogelijk uit te kunnen laten voeren door de tussenpersoon en de verzekerde zelf.

Naast deze projecten, gericht op het verminderen van de backoffice operaties, zijn er ook doorlopende werkzaamheden om het productportfolio verder te verbeteren. Denk hierbij aan:

  • Verbeterde ondersteuning arbeidsongeschiktheid
  • Nieuwe aanspraakformule en ondersteuning in URM
  • Verbeterde afhandeling pro rata mutaties en garantiekapitalen

Wet- en regelgeving

In 2020 volgen wij actief de ontwikkelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord. Wij nemen u mee in deze ontwikkelingen via deze nieuwsbrief en door het organiseren van evenementen gedurende het jaar. Daarin zullen wij u ook op de hoogte houden van de verschillende scenario’s die wij vanuit het Pensioenakkoord zien. De informatie vanuit het Pensioenakkoord is vooralsnog veelal platform-onafhankelijk en wordt centraal binnen Keylane opgepakt.

Daarnaast bereiden wij ons voor op aanpassingen in de functionaliteit voor bijzondere partners, volgend uit de aangekondigde wijzigingen in de Wet pensioenverdeling bij scheiding. Hoewel de invoeringsdatum van deze wetgeving onlangs is verschoven naar 2022, zullen wij de lopende ontwerpfase eerst afronden. Nadat de wetgeving verder is behandeld, worden de werkzaamheden weer opgepakt.

Op de roadmap van 2020 stond ook het doorvoeren van wijzigingen in het kader van IFRS17. De analyse was hiervoor al onderhanden. Door het uitstel van de invoering naar 2023 is dit stilgelegd in afwachting van mogelijke wijzigingen.

Technologie

Het platform waarop LeanApps Life draait, WebLogic, heeft een nieuwe versie gekregen: 12.2. Vorig jaar zijn we begonnen met de overgang naar deze nieuwe WebLogic versie en dit jaar willen we al onze klanten naar deze nieuwe WebLogic versie migreren.

Om de stabiliteit van het portaal te verbeteren werken we aan het uitbreiden van de regressietest set. Waar mogelijk worden de testen geautomatiseerd met behulp van de tool ‘Fitnesse’.

Voor het uitvoeren van prognoses wordt op steeds meer plekken de URM rekenmethodiek gebruikt. In LeanApps Life wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide Generieke Rekenmethodiek. De performance van deze methodiek wordt steeds belangrijker. Hierbij houden wij rekening met een verwachte groei van het aantal door te rekenen scenario’s van 2.000 naar 10.000.