Salariskoppeling voor pensioenadministraties

KEYLANE 3 juni, 2020

De noodzaak van efficiency blijft overal groeien, zo ook bij de gegevensinwinning ten behoeve van de pensioenadministratie. De pensioenadministratie kan via het platform van Keylane-onderdeel Benefits-Plaza worden ontsloten aan werkgevers en hun salarisadministratie. Hierdoor heeft een werkgever onder andere de mogelijkheid om zijn salarisadministratie te koppelen met de pensioenuitvoerder zonder handmatige invoer van mutaties.

In het Benefits-Plaza platform is al een breed scala aan salarispakket-koppelingen opgenomen. Deze functionaliteit is nu ook uitgebreid met een gestandaardiseerde interface voor het ontvangen en valideren van UPA-berichten conform de SIVI standaard voor de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Dit is een standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en dienstverbandgegevens binnen de pensioenbranche. Dit maakt het mogelijk om via meerdere soorten koppelingen gegevens te ontvangen en te valideren.

Alle koppelingen worden via Benefits-Plaza aangesloten op de pensioenadministratie om geautomatiseerde salarisaanlevering mogelijk te maken: vanuit een verscheidenheid aan bronnen wordt op eenduidige wijze de gegevens naar de back office van de Pensioenuitvoerder (PUO) doorgegeven.

Datakwaliteit en STP gegevensaanlevering

Door de gegevensaanlevering te automatiseren wordt de datakwaliteit verhoogd. Periodiek worden de gegevens geautomatiseerd aangeboden aan de pensioenadministratie. Hierdoor verhoogt de mate van straight through processing (STP) in de keten, waardoor zowel een snelle verwerking wordt gerealiseerd als verschillen tussen de salaris- en pensioenadministratie worden voorkomen.

Gestandaardiseerde interface voor verwerken UPA berichten

De generieke salaris suite van het Benefits-Plaza platform omvat reeds gestandaardiseerde koppelingen met een groot aantal salarispakketten. Deze generieke salaris suite wordt uitgebreid naar een “hybride salaris suite” waarmee een combinatie mogelijk wordt tussen de generieke salariskoppelingen en het Keylane UPA-koppelvlak. Het Keylane UPA-koppelvlak was reeds binnen Keylane ontwikkeld en is bij verschillende uitvoerders in gebruik.

Hiermee is het voor pensioenuitvoerders niet meer relevant of de gegevens van werkgever A via een generiek salarispakket worden aangeleverd en werkgever B middels een UPA aanlevering. Door gebruik te maken van de hybride salaris suite kunnen beide werkgevers zonder probleem de salarisaanlevering geautomatiseerd doen aan dezelfde pensioenadministratie. Dit biedt verzekeraars en pensioenfondsen een 100% dekkingsgraad voor het geautomatiseerd ontvangen van werknemerdata vanuit één propositie.

Daarnaast ontwikkelt Keylane aanvullende functionaliteiten binnen het UPA koppelvlak, zoals specifieke PUO validaties. Dit voorkomt uitval van onjuiste en/of onvolledige data in de verwerking bij verzekeraars en pensioenfondsen. Hier komt ook de mogelijkheid bij voor de uitvoerder of werkgever om via het portaal correcties bij specifieke validaties door te voeren zonder dat er een nieuwe UPA aanlevering nodig is. Deze functionaliteit komt bovenop alle standaard validaties die het SIVI voor UPA voorschrijft.

De hybride salaris suite van Keylane wordt geleverd als een SaaS-oplossing inclusief hosting. Uiteraard streeft Keylane ernaar om het palet aan koppelingen uit te breiden en eveneens verder te ontwikkelen. De reeds beschikbare generieke koppelingen naast het UPA-koppelvlak zijn:

  • Exact Online
  • NMBRS
  • AFAS
  • Unit4 – in ontwikkeling
  • Loket.NL
  • Cobra
  • ADP
  • Raet

Koppeling pensioenadministratiesystemen Keylane

Met de toevoeging van de hybride salaris suite aan de keten is er een gestandaardiseerde koppeling die een uitkomst kan zijn voor de salarisaanlevering van werkgevers. Benefits-Plaza is te gebruiken in combinatie met de pensioenadministratiesystemen van Keylane. Het is daarnaast ook mogelijk om met overige pensioenadministratiesystemen te koppelen.

Informatie

Indien u vrijblijvend wilt kijken hoe het Benefits-Plaza platform van toegevoegde waarde kan zijn binnen uw keten, kunt u contact opnemen met Shailesh Gadjiedas, Executive Director Benefits Plaza.