Employee Benefits

Uw administratie zo efficiënt mogelijk doen, vanuit één centrale plek.

banner shape

Uw uitdaging

In een consoliderende markt van verzekeraars en assurantieadviseurs is het contact met de eindklant belangrijk. Voor zowel bestaande als nieuwe klanten staat digital engagement centraal. Vraagstukken als; op welke wijze communiceer je met de klant? Hoe zorg je voor een aantrekkelijke product en dienstverlening en wat is hiervoor nodig? Hoe zorg je voor een efficiënt administratieproces inzake deze producten of de dienstverlening?

In een markt waarin het aantal aanbieders steeds kleiner wordt – als gevolg van schaalvergroting en de administratieve processen die efficiënter geïmplementeerd worden – zijn gelijkgestemde business partners c.q. leveranciers zeer belangrijk.

Ons antwoord

Benefits-Plaza is een front-end Employee Benefits platform en wordt geleverd als service (Software as a Service). Binnen het platform worden collectieve verzekerbare arbeidsvoorwaarden van werknemers geadministreerd en onderhouden.

De kracht van het platform is het ontsluiten van werknemer data en deze distribueren. Aan de ”voorzijde’’ van de logistieke STP-keten (Straight Through Proces) via een koppeling met het salarispakket en aan de ”achterzijde’’ met een koppeling richting de back-end systemen van verzekeraars en pensioenfondsen.

Met een uitgebreid pakket aan aanlevermodaliteiten heeft Keylane met de salarisadministratie suite, een centrale positie verworven in de verzekerings- en pensioenmarkt als het gaat om de inwinning en distributie van gegevens tussen werkgevers, adviseurs, verzekeraars en pensioenuitvoerders.

Lees meer over Benefits-Plaza >

Meer dan software

Wij geloven dat software implementatie teamsport is. Om er voor te zorgen dat de software van Keylane optimaal wordt ingezet voor uw organisatie is een nauwe samenwerking onmisbaar. Of het nu gaat om de configuratie op basis van uw bedrijfsprocessen, de integratie met uw IT-landschap of hosting.

De implementatie van onze software wordt begeleid door ons eigen team van deskundige, resultaatgerichte consultants. Zij hebben een brede kennis van de functionaliteit van de oplossingen en de achterliggende techniek. En daardoor is het ook mogelijk om vooraf een succesvol implementatietraject te kunnen garanderen.

Belangrijkste voordelen

  • Koppeling met uw salarisadministratie
  • Automatische gegevensaanlevering naar verzekeraars
  • Minder kans op fouten en geen dubbele handelingen
  • Lage administratieve lasten
  • Eén plek voor de administratie van uw werknemers
Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een demo aanvragen, neem dan contact met ons op door het formulier in te vullen.